บิดาวงการศึกษา

ข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบวิชามาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตร-ศาสตร์การสอน-และเทคโนโลยีดิจิทัล-ในการจัดการเรียนรู้ ชุดที่2

หลักสูตร-ศาสตร์การสอน-และเทคโนโลยีดิจิทัล-ในการจัดการเรียนรู้--ชุดที่-1

รมช.ศึกษาธิการ ชูนโยบายCoding For All คือทางรอดสู้ทุกวิกฤติ ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยยุคดิจิทัล

New content

ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาในวงการศึกษา

สรุปนักจิตวิทยาทางการศึกษา และนักจิตวิทยาการแนะแนวที่สำคัญ และมีการออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยครั้งในสนามสอบต่างๆในการสอบข้าราชการครู 1.จอห์น ดิวอี้...

Must Read

เทคนิคการสอบครู

เทคนิคการอ่านหนังสือ เรื่องลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับสอบครู

ในหัวข้อเรื่องเรื่อง ความรู้และลักษณะการเป็น ข้าราชการที่ดี จะเป็นเนื้อหาที่ตรงกันกับสนามสอบของ กพ. เพราะในปี 2563 สำหรับคนที่จะสอบเข้ารับราชการครู...

วิชาการศึกษา

>> อ่านทั้งหมดคลิก

ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาในวงการศึกษา

สรุปนักจิตวิทยาทางการศึกษา และนักจิตวิทยาการแนะแนวที่สำคัญ และมีการออกข้อสอบครูผู้ช่วยบ่อยครั้งในสนามสอบต่างๆในการสอบข้าราชการครู 1.จอห์น ดิวอี้ ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับของจอห์น ดิวอี้คือ "ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ" (pragmatism) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง...

ข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 2 | หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้

ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว https://youtu.be/ThK0nAfbIiU

ข่าวการศึกษา

อ่านต่อคลิก

รมช.ศึกษาธิการ ชูนโยบายCoding For All คือทางรอดสู้ทุกวิกฤติ ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยยุคดิจิทัล

“ครูกัลยา” เร่งเดินหน้านโยบาย Coding For All กระจายการเรียนรู้ไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย รับมือวิกฤตโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ประชาชน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งเดินหน้านโยบาย Coding For...

กฎหมายการศึกษา

สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545

วันนี้ทางบ้านของครู ได้ทำการสรุปประเด็นสำคัญในตัวกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545 ที่ต้องสอบในครูผู้ช่วยเกณฑ์ใหม่ คำถามเหล่านี้น่าจะครอบคลุมประเด็นที่ต้องเจอในสนามจริงมากกว่า 90 % ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนคุณสามารถศึกษาได้ในรูปแบบ...

Top 7 Popular

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ความหมายของคำ ชุดที่ 2

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง ความหมายของคำ ชุดที่ 2 ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนใหนึ่งในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงภาษา ซึ่งอยู่ในภาค ก...

ความหมายของคำ ชุดที่ 1

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง ความหมายของคำ ชุดที่ 1 ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนใหนึ่งในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงภาษา ซึ่งอยู่ในภาค ก...

การใช้คำ ชุดที่ 4

120,618แฟนคลับชอบ
spot_img

ความรอบรู้

>> อ่านต่อคลิก

บทความทั้งหมด