มาตรการป้องกัน เรื่องการป้องกันไวรัสโคโรน่าระบาดในโรงเรียน

เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าระบาดในโรงเรียน สพฐ.จึงมีมาตรกา […]

มาตรการป้องกัน เรื่องการป้องกันไวรัสโคโรน่าระบาดในโรงเรียน

สรุปข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เนื่องจากทางคุรุสภาได้ออกข้อบังคับใหม่ เราจึงทำการสรุปค […]

สรุปข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทย อยู่อันดับ

การจัดอันดับ English Proficiency Index

ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทย อยู่อันดับ 74 จาก 100 ประเทศ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) องค์กรป […]

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 เรื่อง การจัดการศึกษาของ อปท.

ติวสรุปการศึกษาแห่งชาติ EP

สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ในส่วนของคลิปติวนี้ต่อเนื่อง […]

ติวสรุปการศึกษาแห่งชาติ EP 3. จุดเน้นหมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

สรุปติวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

สวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่าน ในคลิปด้านล่างนี้จะเป็น ส […]

สรุปติวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 EP.1 จุดเน้นความหมาย

สูตรความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนคณิตศาสตร์

;วันนี้เราได้นำ สูตรความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนคณิตศาส […]

สูตรความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนคณิตศาสตร์
error: สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา