หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
xr:d:DAF-s6WSl5U:98,j:5606280582640207519,t:24041512
- Advertisement -

ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 2

สวัสดีท่านผู้ที่กำลังเตรียมสอบครูผู้ช่วย ทางบ้านของครู โดย MR.KRON ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้ามาทำแบบทดสอบของเราที่จัดให้ท่านได้ลองฝึกฝนในการสอบ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านในการเตรียมสอบ ขอให้โชคดีในการสอบครับ

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 2)

การจัดทำสาระหลักสูตรถือเป็นหน้าที่หลักของใคร
ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา
ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินการการประกันคุณภาพภายใน
ข้อใดไม่ใช่ หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า “การศึกษา”
ผู้ใดให้ความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศึกษา
สิ่งใดที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตรงกับข้อใด
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนกันเท่าไหร่ อย่าลืมแจ้งกันด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจลงชุดต่อๆไป

แจ้งได้ที่ หน้าเพจ บ้านของครู MR.KRON

สำหรับท่านที่ทำแบบทดสอบเรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรได้ ผ่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับความขยันอ่านหนังสือของท่าน สำหรับคนที่ยังไม่ผ่านให้กลับไปทบทวนในประเด็นที่ไม่แน่ใจ ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีความรู้มากยิ่งขึ้น พร้อมลุยสนามต่อไปแน่นอนจ้า

- Advertisement -