ข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา ,ข้อสอบวิชาการศึกษา,ข้อสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา ,ข้อสอบวิชาการศึกษา,ข้อสอบครูผู้ช่วย
- Advertisement -

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 1 ในภาค ข วิชาการศึกษา เรื่อง จิตวิทยาการศึกษา เป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย หรือ สอบใบประกอบวิชาชีพครู และผู้ที่สนใจ

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

/
ข้อใดต่อไปนี้ แสดงถึงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ข้อใดเป็นการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติของผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้ชัดเจนที่สุด
จากการที่ครูได้สำรวจผู้เรียน พบว่าผู้เรียนไม่สามารถปรับตัวได้ ขาดความยืดหยุ่น ท้อแท้ง่ายต่อปัญหาและอุปสรรคจากข้อมูลดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด
ครูเจนสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ในชั้นเรียนเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีและมีนักเรียน 3 คนที่มีผลการเรียนต่ำอย่างต่อเนื่อง ครูเจนจะมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำ
ข้อใด แสดงถึง การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมใดต่อไปนี้ ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาของผู้เรียนได้เหมาะสมที่สุด
เด็กชายณเดช อยู่ไม่นิ่ง มีพฤติกรรมก่อกวนคนในชั้นเรียน ตะโกนเสียงดังใส่เพื่อน ครูจะมีวิธีการอย่างไรในการเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับเด็กชายณเดช
การออกแบบการเรียนรู้ในข้อใดสอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ (Learning style) ของผู้เรียนตามความเป็นจริงมากที่สุด
นักเรียนมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว ไม่ฟังใคร เรียกร้องความสนใจตลอด และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง พฤติกรรมดังกล่าวมาจากสาเหตุใด
เมื่อครูแบ่งงานให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำในรายวิชาสังคม นักเรียนบางคนไม่อยากอยู่กลุ่มเดียวกันกับเพื่อน ครูควรใช้เครื่องมือใดในการหาสาเหตุ เพื่อให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นปกติ
ตรวจคำตอบ

สามารถศึกษาความรู้เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษาได้ที่นี่คลิก

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
Get it now
- Advertisement -