โครงการ EEC
โครงการ EEC
- Advertisement -

สวัสดีครับ สมาชิก วันนี้ทางเราจะได้นำเสนอ และสรุป ความรอบรู้สำหรับใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ในเรื่อง ของเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก หรือที่เรียกย่อว่า (EEC)

>> EEC หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก 

  • เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0

 

ภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลก ทั้งด้านการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งอาเซียน เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน ด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลก

ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย จากเหนือสู่ใต้ ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซีย จากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมา และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก

>> การยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ***จำ

1) ชลบุรี

2) ระยอง

3) ฉะเชิงเทรา

>>>ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

สำหรับท่านที่กำลังเตรียมสอบ ประเด็นนี้มีความน่าสนใจอย่างมาก ท่านติดตามและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ยิ่งจะเป็นเรื่องดี สำหรับการเตรียมสอบ เพราะในส่วนของวิชาความรอบรู้มีเพียงคำว่ารู้ หรือไม่รู้เท่านั้น

ติดตามในช่องทางอื่นๆ ได้ที่ Line: @mr.kron และ เพจ : บ้านของครู MR.KRON

- Advertisement -