ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 5 เพื่อการสอบครูู้ช่วย
ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 5 เพื่อการสอบครูู้ช่วย
- Advertisement -

สวัสดีท่านผู้ที่กำลังเตรียมสอบครูผู้ช่วย ทางบ้านของครู โดย MR.KRON ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้ามาทำแบบทดสอบของเราที่จัดให้ท่านได้ลองฝึกฝนในการสอบ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านในการเตรียมสอบ ขอให้โชคดีในการสอบครับ

เพิ่มเพื่อน

ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุด 5

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

บุคคลในข้อใดเป็นผู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ลักษณะของหลักสูตรที่ดีควรเป็นตามข้อใดมากที่สุด
ใครเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
แนวการจัดการศึกษา กำหนดไว้ในหมวดใดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
แนวการจัดการศึกษา สาหรับผู้เรียนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ต้องยึดหลัก ตามข้อใด เป็นอันดับแรก
ข้อใดกล่าวถึงหลักสูตรได้ถูกต้องที่สุด
หน่วยงานใดเป็นผู้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
กระบวนการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษา ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ต้องมุ่งเน้นตามข้อใด
บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนกันเท่าไหร่ อย่าลืมแจ้งกันด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจลงชุดต่อๆไป

แจ้งได้ที่ หน้าเพจ บ้านของครู MR.KRON

สำหรับท่านที่ทำแบบทดสอบเรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรได้ ผ่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับความขยันอ่านหนังสือของท่าน สำหรับคนที่ยังไม่ผ่านให้กลับไปทบทวนในประเด็นที่ไม่แน่ใจ ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีความรู้มากยิ่งขึ้น พร้อมลุยสนามต่อไปแน่นอนจ้า

เพิ่มเพื่อน
- Advertisement -