ข้อสอบการบริหารจัดการในชั้นเรียน EP.1

3296
ข้อสอบกรบริหารจัดการในชั้นเรียน-EP.1

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู MR.KRON วันนี้จะนำท่านไปฝึกข้อสอบ ข้อสอบการบริหารจัดการในชั้นเรียน EP.1 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบการบริหารจัดการในชั้นเรียน

จงตอบคำถามห้ถูกต้องเพียงข้อเดียว

เพิ่มเพื่อน
ท่านควรจัดโต๊ะเรียนอย่างไรเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันมีการจัดศูนย์ มีสื่อการสอนในรูปของชุดการสอน
การดำเนินการจัดชั้นเรียนที่นำนักเรียนต่างชั้น ต่างกลุ่มอายุและต่างความสามารถ มาเรียนรู้พร้อมกัน คือการบริหารจัดการชั้นเรียนในข้อใด
การจัดที่นั่งของนักเรียน แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างกระดานดำ ตามข้อใด
บรรยากาศตามข้อใด ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ โดยไม่รู้สึกตึงเครียด
ปพ.2 คืออะไร
ปพ.1 คืออะไร
ท่านคิดว่ารูปแบบในการจัดโต๊ะในห้องเรียนตามข้อใดเป็นการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรม
ท่านคิดว่าข้อใดเป็นรูปแบบของการจัดชั้นเรียนแบบที่ส่งผลดีต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด
การจัดชั้นเรียนที่เอื้อต่อการสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนสมัยใหม่ควรเป็นอย่างไร
4. การจัดเรียนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง คือข้อใด
ตรวจคำตอบ
เพิ่มเพื่อน

เป็นอย่างไรกันบ้าง แวะมาทักทายให้กำลังใจกันได้ที่ เพจ เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON ได้เลยจ้า หรือทำข้อสอบชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก