ข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา ,ข้อสอบวิชาการศึกษา,ข้อสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา ,ข้อสอบวิชาการศึกษา,ข้อสอบครูผู้ช่วย
- Advertisement -

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย เรื่อง จิตวิทยาการศึกษา เป็นข้อสอบสำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย หรือ สอบใบประกอบวิชาชีพครู และผู้ที่สนใจ อยู่ในภาค ข ของการสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

/
คุณครูสุธีราเป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มักพบพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนในห้อง มีทั้งปัญหาระดับเล็กน้อยไปจนถึงปัญหาระดับที่มีความน่ากังวล ถ้าท่านเป็นครูสุธีราจะมีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
กิจกรรมในข้อใดที่เป็นการสะท้อนถึงการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวกที่ ไม่เหมาะสม
ข้อใดเป็นสิ่งที่ครูควรปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อใดเป็น นวัตกรรมที่ดีที่สุด ทางจิตวิทยาที่ครูควรนำมาใช้ในชั้นเรียน
เด็กชายวิภู เป็นเด็กนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ มีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน มักหนี เรียน และทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียน ถ้าท่านเป็นครูประจำชั้นของเด็กชายวิภูจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร
นักเรียนคนใดควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมากที่สุด
ในคาบแรกที่ครูเพ็ญศรีเข้าสอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไป 40 นาที เด็กชายวุฒิก็ตะโกนขึ้นมาว่า "เมื่อไหร่ครูจะปล่อยสักที หิวข้าวจะตายอยู่แล้ว" ครูเพ็ญศรีจึงเดินเข้าไปหาเด็กชายวุฒิ แล้วสอบถามว่า "เพราะอะไรจงี ทำแบบนี้ ทีหลังอย่าทำอีกนะคะ" แล้วเดินกลับไปสอนต่อจนหมดคาบเรียน เมื่อปล่อยนักเรียนทั้งชั้นเรียนแล้ว ครูเพ็ญศรีเรียกให้วุฒิไปพบเป็นการส่วนตัว ตักเตือนพร้อมลงโทษด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ จากการกระทำของครูเพ็ญศรีท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ปัจจุบันนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ social media ซึ่งมีมากมายหลากหลายประเภท และมักพบเห็นพฤติกรรมการใช้ social media ไปในทางที่ไม่เหมาะสม ครูบางท่านในโรงเรียนใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือน ซึ่ง สร้างความไม่พอใจให้กับนักเรียน ครูบางท่านในโรงเรียนจึงเลือกที่จะเพิกเฉย ในฐานะที่ท่านเป็นครูคนหนึ่งในโรงเรียนถ้าต้องใช้วิธีการทางจิตวิทยาในการแก้ไขปัญหา ท่านเห็นด้วยกับพฤติกรรมของครูท่านใด
"ครูให้นักเรียนไปศึกษาพฤติกรรม การประท้วงการเรียกร้องการแต่งชุดนักเรียนของผู้ประท้วง แล้วนำมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อหาข้อสรุปวิธีการที่เหมาะสมในเรื่องการแต่งกาย" จากกรณีดังกล่าวครูใช้วิธีการสอนและแนวคิดทางจิตวิทยาในเรื่องใด
ตรวจคำตอบ

สามารถศึกษาความรู้เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษาได้ที่นี่คลิก

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
Get it now
- Advertisement -