ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุด 2 ข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. หรือสอบผู้บริหารสถานศึกษา เป็นข้อสอบจริงพร้อมเฉลย เพื่อเตรียมสอบบรรจุครู
ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุด 2 ข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. หรือสอบผู้บริหารสถานศึกษา เป็นข้อสอบจริงพร้อมเฉลย เพื่อเตรียมสอบบรรจุครู
- Advertisement -

ข้อสอบกฎหมายการศึกาาชุดที่ 2 ได้รวบรวมปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อการเตรียมสอบครูผู้ช่วย สอบผู้บริหารสถานศึกษา ทุกสังกัด เนื้อหาเป็นปัจจุบันเพราะ ทางทีมงานได้อัพเดทล่าสุดให้แล้ว สามารถเข้าทำข้อสอบได้เลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษาชุด 2

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ผู้ต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ยื่นต่อข้อใด
เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองมีกี่ประเภท
ข้อใดไม่ใช้สถานศึกษา ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
กรณีที่เด็กกระทำผิดพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักกันเด็กได้เป็นระยะเวลาตามข้อใด
ครูลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก มีสิทธิได้รับโทษตามข้อใด
ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
การขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นตามข้อใด
กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่อนุญาต สามารถอุทธรณ์ต่อได้ตามข้อใด
เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ข้อใดมีอำนาจในการพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้ใดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตรวจคำตอบ

ได้คะแนนเท่าไหร่ ผ่านไหมครับ อย่าลืมกดไลด์ กดแชร์ และแจ้งคะแนนที่

เพจ : บ้านของครู MR.KRON

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 3 กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือ กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เพื่อการสอบในปี 2566 ใช้ได้กับสังกัด สพฐ. หรือทุกสังกัดที่เกณฑ์การสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือไ…
Get it now
- Advertisement -