- Advertisement -

ประธานบอร์ด กพฐ. ชง คณะทำงานรับนักเรียนของสพฐ. เพิ่มสัดส่วนเด็กพิเศษเรียนโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ขณะที่ บอร์ด กพฐ.ยัน โรงเรียนดังสอบ 100% ยังมีความจำเป็นอยู่

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ.ว่า ที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล เพื่อขับเคลื่อนการเรียนภาษาจีนสู่การปฎิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป

โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะมีหน้าที่ทบทวนหลักสูตร เนื้อหาวิชา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

พร้อมกับพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและนำเสนอรูปแบบการจัดหลักสูตรภาษาจีนในแต่ละระดับทั้งเนื้อหา และมาตรฐานการสอนภาษาจีนระดับนานาชาติ พัฒนาขีดความสามารถครูสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพมากขึ้น

ประธานกพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการเสนอตัวแทนจาก กพฐ.เข้าไปเป็นคณะทำงานวิเคราะห์แผนการรับนักเรียนร่วมกับ สพฐ.ด้วย เพื่อดูว่าส่วนกลางจะกระจายอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และเขตพื้นที่กหนดสัดส่วนการรับนักเรียนได้อย่างไรบ้าง

ขณะเดียวกันได้มีการนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโนยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ปีการศึกษา 2563 ว่ายังอยากให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสอบ 100% อยู่เหมือนเดิมแต่จะต้องทำให้เด็กในพื้นที่บริการมีที่เรียนด้วย

เพราะเราจะต้องสร้างเด็กเก่งเพื่อไปพัฒนาประเทศ รวมถึงจะเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษเรียนร่วมกับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขังสูงด้วยเช่นกัน เพราะ กพฐ.มองว่าโรงเรียนดังมีความพร้อมทุกด้านแต่ไม่ยอมรับเด็กพิเศษมาเรียนร่วม

ดังนั้นเราจึงคิดว่าต้องเปิดโอกาสให้มีสัดส่วนของเด็กพิเศษได้เข้าเรียนโรงเรียนดัง อย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าคณะทำงานรับนักเรียนของสพฐ.จะมีการประชุม หลังจากนั้นคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมได้ข้อสรุปเกณฑ์รับนักเรียนปี 63 และประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

ขอบคุณที่มาข่าวเดลินิวส์

กลุ่มสรุปข่าวความรอบรู้
คลังข้อครูสอบออนไลน์
คลังข้อครูสอบออนไลน์
หนังสือเอกวิทยาศาสตร์
หนังสือเอกวิทยาศาสตร์

- Advertisement -