มาตรการป้องกัน เรื่องการป้องกันไวรัสโคโรน่าระบาดในโรงเรียน
- Advertisement -

เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าระบาดในโรงเรียน สพฐ.จึงมีมาตรการป้องกัน เรื่องการป้องกันไวรัสโคโรน่า

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกประกาศ เรื่องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 ไปยังโรงเรียนภายใต้สังกัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อสู่เด็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โรคปอดอักเสบที่ระบาดในปัจจุบัน เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศต่างๆ โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในโรงเรียนตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้ง ดังนี้

วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

1. ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก 30 –50 ซีซี, ผู้ใหญ่ 50 – 80 ซีซี)

2.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม

3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

4. สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว

6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย

7. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ

8. ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน

9.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

10. หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันที  และหากมีจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน

เพิ่มเพื่อน

รู้ไหมเรามีกลุ่มฟรีให้ร่วมเตรียมสอบนะได้แก่

1. กลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย (กลุ่มฟรี)
2. กลุ่มสอบครูผู้ช่วย กทม. และ สพฐ.(กลุ่มฟรี)
3. กลุ่มสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน (VIP) กับ MR.KRON(มีค่าสมัคร 350 ห้ามพลาด)

- Advertisement -