- Advertisement -

เลขาธิการ กพฐ. ถก ผู้บริหาร สพฐ. วางแผนปรับระบบโภชนาการนักเรียนทุกระดับชั้น กำชับ ทุกโรงเรียนต้องจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้เด็ก ครบ 5 หมู่ หวั่นเด็กขาดสารอาหารส่งผลกระทบต่อการเรียน

วันนี้ (4 มิ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งตนมีความเป็นห่วงเรื่องโภชนาการในเด็กที่ต้องได้รับสารอาหารให้ครบ

สพฐ.พบข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

>>ระดับอนุบาล จำนวนทั้งหมด 955,320 คน แบ่งเป็น มี

 • นักเรียนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม) 143,302 คน คิดเป็นร้อยละ 15
 • นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) 103,038 คน คิดเป็นร้อยละ 10.79
 • นักเรียนที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ (เริ่มอ้วน+อ้วน) 111,361 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66

>>ระดับประถมศึกษา จำนวน 3,084,336 คน แบ่งเป็น  

 • นักเรียนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม) 297,072 คน คิดเป็นร้อยละ 9.63
 • นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) 243,047 คน คิดเป็นร้อยละ 7.88
 • นักเรียนที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ (เริ่มอ้วน+อ้วน) 583,831 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93

>>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,648,359 คน

 • นักเรียนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม) 84,185 คน คิดเป็นร้อยละ 5.11
 • .นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) 86,574 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25
 • นักเรียนที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ (เริ่มอ้วน+อ้วน) 370,298 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 และ

>>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 916,691 คน

 • นักเรียนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม) 53,138 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80
 • นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) 46,060 คน คิดเป็นร้อยละ 5.02
 • นักเรียนที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ (เริ่มอ้วน+อ้วน) 215,527 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51

“เรื่องโภชนาการของนักเรียนเป็นเรื่องที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ได้เคยทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมเรื่องโภชนาการว่า

แม้ในประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคเอเซีย แต่ก็ยังมีปัญหาการขาดอาหารและสุขภาพอนามัย การเจ็บป่วยที่น่าจะรักษาและป้องกันได้ด้วยการปฎิบัติ ให้ถูกต้องในเรื่องอาหารการกิน ความสะอาด และสุขลักษณะสิ่งแวดล้อม

ยังมีเด็กในจำนวนไม่น้อยยังมีปัญหาการขาดสารอาหารเพราะพ่อแม่ไม่รู้วิธีการดูแลที่เหมาะสม ดังนั้นอาหารจึงมีความจำเป็นและคือรากฐานสำคัญของสุขอนามัยที่ดีตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชรา

ทั้งนี้ สพฐ.จะน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านทรงมีความเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินของเด็กไทยมาสู่การปฎิบัติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม พร้อมกับกำชับให้ทุกเขตพื้นที่ดูแลให้เด็กทุกคนกินดีอยู่ดี เพื่อการบริโภคสารอาหารได้ครบจะส่งผลต่อการเรียนของเด็ก” ดร.สุเทพ กล่าว

ขอบคุณที่มาข่าวจาก เดลินิว

- Advertisement -