อุปมาอุปไมย
- Advertisement -

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู วันนี้ จะชวนท่านไปฝึกทำข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องของ อุปมาอุปไม ซึ่งได้รวมรวมไว้ให้ฝึกทำเพื่อเป็นวิทยาทานความรู้ สำหรับการสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบครูผู้ช่วย การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

ชุดที่ 2 ข้อสอบอุปมาอุปไมย

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

สัดส่วน : ร้อยละ ? : ?
มั่นคง : ถาวร ? : ?
ความผิดพลาด : ขาดประสบการณ์ ? : ?
อำเภอ : หมู่บ้าน ? : ?
ถกเถียง : โต้วาที ? : ?
ห้องครัว : ห้องนอน ? : ?
12 นาฬิกา : 18 นาฬิกา ? : ?
ถุงเท้า : รองเท้า ? : ?
เกวียน : กรรไกร ? : ?
ขลุ่ย : แคน ? : ?
ตรวจคำตอบ

ติดตามได้ที่ช่องทาง

เพิ่มเพื่อน

เพจ : บ้านของครูมีกลุ่มฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย คลิกสมัครฟรี

- Advertisement -