สรุปประเด็นข้อสอบ เอกวิทบาศาสตร์ ข้อสอบครูวิทยาศาส
สรุปประเด็นข้อสอบ เอกวิทบาศาสตร์ ข้อสอบครูวิทยาศาส
- Advertisement -

สวัสดีสามาชิกบ้านของครู MR.KRON ใกล้จะสอบครูผู้ช่วยในปี 2567 แล้ววันนี้ทางทีมงานบ้านของครูจะสรุปความรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และเอกวิทยาศาสตร์ โดยการยึดจากข้อสอบที่เคยออกมาย้อนหลังมาสรุปเป็นประเด็นๆเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น

1.เซนทริโอลมักพบได้ที่ใด
– พบในเซลล์สัตว์เท่านั้น

2.แวคิวโอลมักพบได้ที่ใด
– พบในเซลล์พืช ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์สัตว์

3.เซลล์สัตว์สะสมอาหารที่ใด
– เซนทริโอล

4.เซลล์สาหร่ายหางกระรอกมีลักษณะอย่างไร
– ค่อนข้างเหลี่ยม มีผนัง

5.เซลล์คุม มักพบได้ที่ส่วนใดของพืช
– เซลล์คุมมักพบได้ที่ผิวใบของพืช มีหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนระหว่างพืชกับบรรยากาศ

6.เซลล์ไม้คอร์กและเซลล์สาหร่ายหางกะรอก เหมือนกันที่ส่วนใด
– ผนังเซลล์

7.เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ใด
– เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่สำคัญในการควบคุม รักษารูปร่าง ปกป้อง และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงชีวิตของเซลล์

8.ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสง คือ
– ออกซิเจน
– น้ำตาลกลูโคส

9.เลนส์ใกล้ตา เกิดภาพอย่างไร
– ภาพเสมือนหัวกลับ =>เลนส์นูน

10.ในการเตรียมสไลด์ จะหยดน้ำเกลือเจือจางลงเพื่ออะไร
– น้ำเกลือช่วยให้ติดสีและเห็นโครงสร้างชัดเจน

11.แบคทีเรีย มีลักษณะอย่างไร
– เซลล์เดียว
– นิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์

12.การสังเคราะห์แสงแตกต่างจากการหายใจอย่างไร
– การสังเคราะห์แสงให้แก๊สออกซิเจนการหายใจให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซค์การหายใจเกิดขึ้นตลอดเวลาการสังเคราะห์แสงเกิดเมื่อได้รับแสงเท่านั้น

13.ถ้าเปรียบเซลล์ใบสาหร่ายหางกระรอกคือบ้าน แล้วส่วนประกอบใดของมันเปรียบได้ดั่งห้องอาหาร
– คลอโรพลาสต์

14.เซลล์ หมายถึง
– หน่วยเล็กๆที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

15.องค์ประกอบใดที่สามารถพบได้ในเซลล์พืชเท่านั้น
– ผนังเซลล์

16.เซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียส คือ
– เซลล์เม็ดเลือดแดงของคน

17.เยื่อหุ้มเซลล์พบได้ที่ใด
– เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

18.จงเรียงลำดับจากส่วนนอกไปส่วนในของเซลล์
– ผนังเซลล์ => เยื่อหุ้มเซลล์ => ไซโทพลาสซึม

19.องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เซลล์ดำรงสภาพความมีชีวิตอยู่ คือ
– เยื่อหุ้มเซลล์

20.องค์ประกอบที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์
– เซนทริโอล

21.ส่วนประกอบของเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านคือ
-เยื่อหุ้มเซลล์

22.องค์ประกอบที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คือ
– นิวเคลียส

23.ไซโทพลาสซึม มีอะไรเป็นองค์ประกอบใดมากที่สุด
– น้ำ

24.เซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกและว่านกาบหอย มีโครงสร้างใดที่ไม่พบในเซลล์สัตว์
– คลอโรพลาสต์

25.สารที่ใช้สกัดคลอโรฟิลล์ คือ
– แอลกอฮอล์

26.สารที่ใช้ทดสอบแป้งในพืชคือ
– ไอโอดีน

27.ผลที่ได้จากการสังเคราะห์แสง คือ
– ออกซิเจน น้ำตาลกลูโคส

28.ใบมีส่วนสำคัญอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์แสง
– เป็นส่วนสำคัญในการสร้างอาหาร

29.คลอโรฟิลล์ ทำหน้าที่อะไร
– ดูดพลังแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี

30.ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง คือ
– คลอโรฟิลล์ น้ำ คาร์บอนไดออกไซค์แสงสว่าง

31.การสังเคราะห์แสงแตกต่างจากการหายใจอย่างไร
– การสังเคราะห์แสงให้แก๊สออกซิเจน การหายใจให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซค์การหายใจเกิดขึ้นตลอดเวลา
การสังเคราะห์แสงเกิดเมื่อได้รับแสงเท่านั้น


บทสรุป นอกจากการอ่านหนังสือแล้วการสรุปเป็นเป็นประเด็นคำถามก็ช่วยให้เราลดเวลาในการทบทวนลง และการฝึกทำข้อสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเราเข้าสนามสอบไปก็ต้องเจอกับข้อสอบ ถ้าเรายังไม่เจอข้อสอบไม่มากพอประสบการณ์ของเราก็จะน้อยกว่าคู่แข่งนั่นเอง เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ


Thumbnail Seller Link
ข้อสอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
เป็นข้อสอบครูผู้ช่วยทั้งข้อสอบจริง และข้อสอบที่ทางบ้านของครู จัดทำขึ้นเพื่อให้ ผู้เตรียมสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นำไปฝึกทำ พร้อมการเฉลยละ…
Get it now
- Advertisement -