ข้อสอบเอกสุขศึกษา ครูผู้ช่วย ข้อสอบจริงครูผู้ช่วยวิชาเอกสุขศึกษา
- Advertisement -

วิชาเอกสุขศึกษา ชุดที่ 1

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู วันนี้เรานำแนวข้อสอบวิชาสุขศึกษามาฝาก ผู้ที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วยในเอกสุขศึกษาหวังว่าจะเป็นส่วนเสริมในการเตรียมสอบของท่าน หากชอบอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

ข้อที่ 1. กลุ่มเซลล์ที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกันเรียกว่าอะไร

    ก. อะตอม

    ข. โมเลกุล

    ค. ระบบ

    ง. เนื้อเยื่อ

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย เอกสุขศึกษา ตอบ ง. เนื้อเยื่อ

ข้อที่ 2. สารที่เรียกว่า “เมลานิน” จะอยู่ส่วนใดของร่างกาย

    ก. บริเวณกล้ามเนื้อเรียบ

    ข. ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า

    ค. ผิวหนังชั้นหนังแท้

    ง. บริเวณต่อมใต้สมอง

>> เฉลยข้อสอบ วิชาเอกเอกสุขศึกษา ตอบ ข. ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า

ข้อที่ 3. ผิวหนังทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ แต่ขณะที่ร่างกายผิดปกติมีอุณหภูมิสูงมาก ผิวหนังจะทำหน้าที่อย่างไร

    ก. ดูดซึมความร้อนไว้เพื่อความอบอุ่น

    ข. ขับถ่ายความร้อนที่สูงกว่าปกติออกทางต่อมไขมัน

    ค. ขับถ่ายความร้อนที่สูงกว่าปกติออกทางต่อมเหงื่อ

    ง. ทำหน้าที่ทุกอย่างที่กล่าวมา

>>เฉลยข้อสอบ วิชาเอกเอกสุขศึกษา ตอบ  ค. ขับถ่ายความร้อนที่สูงกว่าปกติออกทางต่อมเหงื่อ

ข้อที่ 4. ร่างกายมนุษย์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้น

    ก. 206 ชิ้น

    ข. 300 ชิ้น

    ค. 500 ชิ้น

    ง. 800 ชิ้น

>>เฉลยข้อสอบ วิชาเอกเอกสุขศึกษาตอบ  ก. 206 ชิ้น

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่อวัยวะในระบบโครงกระดูก

    ก. กระดูกอ่อน

    ข. เอ็น

    ค. ข้อต่อ

    ง. กล้ามเนื้อ

>>เฉลยข้อสอบ วิชาเอกเอกสุขศึกษาตอบ  ง. กล้ามเนื้อข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบโครงกระดูก

    ก. สร้างเม็ดเลือดแดง

    ข. เป็นโครงสร้างของร่างกาย

    ค. เป็นแหล่งสะสมพลังงาน

    ง. เป็นแหล่งสะสมแคลเซียม

>>เฉลยข้อสอบ วิชาเอกเอกสุขศึกษา ตอบ ค. เป็นแหล่งสะสมพลังงาน

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถึงกล้ามเนื้อในร่างกายได้ถูกต้องที่สุด

    ก. มี 1 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย

    ข. มี 2 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย และกล้ามเนื้อเรียบ

    ค. มี 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ

    ง. มี 4 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อโครงร่าง

>>เฉลยข้อสอบ วิชาเอกเอกสุขศึกษาตอบ ค. มี 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ

ข้อที่ 8. ข้อใดเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจ

    ก. อยู่นอกอำนาจจิตใจ

    ข. พบมากที่สุดในร่างกาย

    ค. ยึดเกาะอยู่กับกระดูก

    ง. ประกอบด้วยเซลล์ทรงกระบอกยาว

>>เฉลยข้อสอบ วิชาเอกเอกสุขศึกษา ตอบ ก. อยู่นอกอำนาจจิตใจ

ข้อที่ 9. ระบบกล้ามเนื้อมีหน้าที่อย่างไร

    ก. รักษาอุณหภูมิของร่างกาย

    ข. ปกคลุมทุกส่วนของร่างกาย

    ค. ทำให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้

    ง. เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

>>เฉลยข้อสอบ วิชาเอกเอกสุขศึกษา ตอบ ง. เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

    ก. พักผ่อนอย่างเพียงพอ

    ข. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

    ค. รับประทานยาบำรุงหรืออาหารเสริม

    ง. รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่

>>เฉลยข้อสอบ วิชาเอกเอกสุขศึกษา ตอบ ค. รับประทานยาบำรุงหรืออาหารเสริม


หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official


- Advertisement -