เพลงอาเซียน 2562
เพลงอาเซียน 2562
- Advertisement -

รัฐบาลเปิดตัวเพลง”พลังอาเซียน-อาเซียนยั่งยืน” มีทั้งคำร้องภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ รวม 4 เพลงหวังร้องกระฮึ่มเพิ่มสีสันไทยเป็นประธานอาเซียน เนื้อหาสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว

​วันนี้(7 มิ.ย.) ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมชมนิทรรศการการขับร้องและวีดิทัศน์ประกอบเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย โดย มีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม(วธ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวิษณุ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มอบให้ วธ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมและโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการเป็นประธานอาเซียน ประจำปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019)

เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่งเดียวสู่การรับรู้ของสังคมโลกด้วยแนวคิด ASEAN:Oneness to the World

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า การจัดทำเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดการแสดงและการประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวันโดยขณะนี้มีความพร้อมจัดประชุมแล้ว 100% และใช้ในการประชุม ครั้งที่ 35 ในเดือน พ.ย.2562 พร้อมทั้งส่งมอบการเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 ให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ซึ่งต้องรอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ดำเนินการ โดยเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยมีเพลงภาษาไทย 2 เพลง และภาษาอังกฤษ 2 เพลง รวม  4 เพลง ได้แก่ เพลงพลังอาเซียน , Advancing Together as One เนื้อหาบอกถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ 10 ประเทศอาเซียน

เหมือนกับนิ้วทั้งสิบที่ประสานรวมกัน ร่วมกันสร้างสรรค์และเคียงข้างกันไปสู่อนาคต แต่งคำร้องภาษาไทยโดย นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร นักประพันธ์เพลง

เพลงอาเซียนยั่งยืน  , ASEAN Will Go Far เนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ และมิตรภาพระหว่างกันที่ยั่งยืนนี้ จะสร้างอนาคตอันสดใสก้าวไกลให้แก่ประชาคมอาเซียน

ขอบคุณที่มาจาก ข่าวเดลินิว

- Advertisement -