สรุปข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย สอบครูผุ้ช่วย 2567 ข้อสอบจริง
สรุปข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย สอบครูผุ้ช่วย 2567 ข้อสอบจริง
- Advertisement -

สวัสดีสามาชิกบ้านของครู MR.KRON ใกล้จะสอบครูผู้ช่วยในปี 2567 แล้ววันนี้ทางทีมงานบ้านของครูจะสรุปความรู้วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และเอกวิทยาศาสตร์ โดยการยึดจากข้อสอบที่เคยออกมาย้อนหลังมาสรุปเป็นประเด็นๆเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น

Thumbnail Seller Link
ข้อสอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
เป็นข้อสอบครูผู้ช่วยทั้งข้อสอบจริง และข้อสอบที่ทางบ้านของครู จัดทำขึ้นเพื่อให้ ผู้เตรียมสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นำไปฝึกทำ พร้อมการเฉลยละ…
Get it now

1.คลอโรพลาสต์ ทำหน้าที่อะไร
– สังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อผลิตน้ำตาล ซึ่งพืชจะเก็บไว้ในรูปของแป้ง

2.การทดสอบอาหารนิยมใช้การทดสอบแป้งแทนที่จะทดสอบน้ำตาลเพราะอะไร
– น้ำตาลเปลี่ยนเป็นแป้งอย่างรวดเร็ว

3.สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงได้โดยไม่มีคลอโรฟิลล์ คือ
– สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แบคทีเรีย

4.เมื่อนำต้นเทียนแช่รากในน้ำหมึกแดง ทิ้งค้างคืน จะเห็นสีแดงป่านรากไปสู่ลำต้น เพราะอะไร
– น้ำหมึกแดงออสโมซิสเข้าทางราก และแพร่ไปสู่ลำต้น

5.การแพร่ต่างจากการออสโมซิสอย่างไร
– การแพร่คือ สารเคลื่อนที่จากโมเลกุลมากไปสู่โมเลกุลน้อย
– การแพร่ไม่ต้องผ่านเยื่อบาง แต่การออสโมซิส ต้องผ่านเยื่อบาง

6.เมื่อใส่ปุ๋ยมากเกินไป พืชจะเหี่ยวเพราะอะไร
– มีการออสโมซิสของน้ำออกจากรากสู่ดินมากเกินไป

7.การแพร่ของสารเกิดจากความแตกต่างของอะไร
– การแพร่สารเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของสารเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ อัตราการแพร่จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความเข้มข้น ขนาดและน้ำหนักของอนุภาค อุณหภูมิ ความดัน และชนิดของตัวกลาง

8.เมื่อนำเซลล์ใส่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นเจือจาง เซลล์พืชจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
– เมื่อนำเซลล์พืชใส่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นเจือจาง เซลล์พืชจะดูดน้ำเข้าสู่เซลล์มากขึ้น เกิดแรงดันออสโมซิสภายในเซลล์สูงขึ้น เซลล์พืชมีความเต่งตึง Vacuole ขยายใหญ่ และอาจเกิดการแตกของเซลล์ได้

9.กระดาษเซลโลเฟนในการทดลองการแพร่ของสาร ทำหน้าที่เหมือนสิ่งใด
– กระดาษเซลโลเฟนเป็นวัสดุที่ใช้ในการทดลองการแพร่ของสาร ทำหน้าที่เหมือนเยื่อเลือกผ่าน ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาการแพร่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างสะดวก

10.ในตอนกลางวัน ปากใบจะปิดเนื่องมาจาก สาเหตุใด
– ปากใบปิดในตอนกลางวัน เพื่อลดการสูญเสียน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ กลไกการปิดปากใบเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความดัน turgor และการสะสมของกรดอินทรีย์ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเปิดปิดปากใบ ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ และคาร์บอนไดออกไซด์

11.การควั่นเปลือกต้นไม้มีผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด
– การควั่นเปลือกต้นไม้มีผลกระทบต่อระบบลำเลียงอาหารของต้นไม้มากที่สุด ส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า ใบเหลือง เหี่ยวเฉา และอาจตาย

12.ปัจจัยใดเกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืชจากรากไปสู่ยอดพืชมากที่สุด
– ปัจจัยที่มีผลต่อการลำเลียงน้ำของพืชจากรากไปสู่ยอดพืชมากที่สุด คือ แรงดึงจากการคายน้ำ แรงดันราก แรงโน้มถ่วง และคุณสมบัติของน้ำ ปัจจัยเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อลำเลียงน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของต้นพืช

13.ไซเล็ม (Xylem) คืออะไร
– ไซเล็ม คือ เนื้อเยื่อพืชที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากรากไปยังส่วนต่างๆ ของต้นพืช ประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่างๆ ทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ ไซเล็มเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของพืช

14.การดูดซึมน้ำจากดิน เกิดขึ้นที่ใดมากที่สุด
– ขนราก

15.การลำเลียงสารผ่านขนรากของพืชคล้ายกับการทำงานใดของสัตว์
– การลำเลียงสารผ่านขนรากของพืช คล้ายกับการทำงานของระบบย่อยอาหารของสัตว์ ทั้งสองระบบทำหน้าที่ดูดซึม คัดกรอง ลำเลียง และขับถ่ายสาร

อ้างอิงจาก

Thumbnail Seller Link
ข้อสอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
เป็นข้อสอบครูผู้ช่วยทั้งข้อสอบจริง และข้อสอบที่ทางบ้านของครู จัดทำขึ้นเพื่อให้ ผู้เตรียมสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นำไปฝึกทำ พร้อมการเฉลยละ…
Get it now


- Advertisement -