แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการ
แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการ
- Advertisement -

แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการ ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย สำหรับผู้เตรียมสอบรับราชการครู สอบครูผู้ช่วย ทุกสังกัด หรือสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 5

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว

/
กระทรวงสามารถตรากฎหมายใดจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้
กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นอีกกี่คน
หน่วยงานใดมีหน้าที่กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี
การปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี หรือใคร
ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตรากฎหมายใดเพื่อแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้
ใครไม่มีอำนาจวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
ข้อใดคืออำนาจของสำนักงานรัฐมนตรี
ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
ตรวจคำตอบ

บทสรุปสำหรับการทำข้อสอบชุดนี้เรื่อง ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการ เป็นข้อสอบจากเนื้อหาภาค ก ในการสอบบรรจุข้าราชการครู โดยีการประมวลผลร้อยละ ท่านที่สอบผ่าน เราดีใจด้วย ส่วนคนที่ไม่ผ่านให้กลับไปอ่านหนังสือเรื่องนี้ทบทวน แล้วกลับมาทำอีกรอบ หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่เตรียมสอบรับราชการครูครับ ขอบคุณครับ

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับครูผู้ช่วย
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับครูผู้ช่วย เพื่อการสอบในปี 2566 ใช้ได้กับสังกัด สพฐ. หรือทุกสังกัดที่เกณฑ์การสอบรับราชการครู ในตำแ…
Get it now
- Advertisement -