การหาลำดับข้อความ ชุดที่ 2
การหาลำดับข้อความ
- Advertisement -

ข้อสอบการหาลำดับในประโยคภาษาไทย ชุดนี้เป็นชุดที่ 2 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก

ข้อสอบหาลำดับในประโยค ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด

ข้อสอบ หาลำดับในประโยค ชุดที่ 2

1 / 10

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3

2 / 10

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3

3 / 10

 ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1

4 / 10

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4

5 / 10

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2

6 / 10

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2

7 / 10

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 4

8 / 10

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2

9 / 10

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3

10 / 10

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3

Your score is

0%

หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official


- Advertisement -