ข้อสอบวิชาการศึกษา EP1

2791
ข้อสอบวิชาการศึกษา

ข้อสอบวิชาการศึกษา EP1 เป็นการรวมข้อสอบหลายเรื่องในส่วนของวิชาการศึกษา ให้ท่านได้ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย

เพิ่มเพื่อน

จงตอบคำถามให้ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ใครเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
STEM Education คือ การสอนแบบบูรณาการ (Interdisciplinary Integration) อักษร "T" หมายถึง วิชาใด
การเชิดหุ่นจัดเป็นสื่อประเภทใด(ข้อสอบจริงครูกทม.59)
ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของการวัดผลและประเมินผล
การสอนแบบใดที่ครูต้องใช้ควมรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมอง เพื่อทำการออกแบบการเรียนการสอนมากที่สุด
การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด
ข้อใดเป็นตัวกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของการเรียน ให้ผู้เรียนรู้ว่าต้องการอะไร จะสอนและประเมินอย่างไร(ข้อสอบจริงที่เคยออก)
การวัดผลนักเรียนจาก พฤติกรรมการแสดงออก คือข้อใด
การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงที่ จึงต้องมีการกำหนด ตามข้อใด
การวัดผลการศึกษา จะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากสาเหตุ ข้อใด
ตรวจคำตอบ

>> หากต้องการฝึกทำข้อสอบ ที่ทางเราเกร็งให้ จากสนามจริง สามารถสมัครได้ เพียง 350 บาท ทั้งภาค ก และ ข สำหรับสอบครูผู้ช่วยทุกสังกัด และข้อสอบจริง

สมัครคลิก

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเพื่อน
คลังข้อครูสอบออนไลน์
คลังข้อครูสอบออนไลน์