ข้อสอบกฎหมายการศึกษา
ข้อสอบกฎหมายการศึกษา
- Advertisement -

ทางบ้านของครู MR.KRON ได้นำข้อสอบกฎหมายการศึกษา มาให้ท่านได้ฝึกทำการทดสอบแบบออนไลน์และหลังจากที่ทำเสร็จจะได้ทราบเฉลยทันที หวังว่าข้อสอบกฎหมายการศึกษานี้จะมีประโยชน์ในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย อย่าลืมกดไลด์ กดแชร์ด้วยครับ

ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา ชุดที่ 1

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

1.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
2.ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
3.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
4.การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วนคือข้อใด
5.ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
6.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
7.การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ข้อใดถูกต้อง
8.ข้อใดกล่าวถึงการศึกษาในระบบได้ถูกต้อง
9.การจัดการศึกษาภาคบังคับจำนวนกี่ปี
10.ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
11.การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอยู่ในมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
12.การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนในเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของใคร
13.บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
14.โทษทางวินัยข้อใดถือว่าเป็นโทษร้ายแรงทั้งหมด
15.ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
ตรวจคำตอบ

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 1 ไม่ยากเลยใช่ไหม แจ้งคะแนนกันได้ที่หน้าเพจ บ้านของครู MR.KRON

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 3 กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือ กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เพื่อการสอบในปี 2566 ใช้ได้กับสังกัด สพฐ. หรือทุกสังกัดที่เกณฑ์การสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือไ…
Get it now
- Advertisement -