ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- Advertisement -

สวัสดีสมาชิก บ้านของครู MR.KRON วันนี้ทางทีมงานได้จัดทำแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขฯ เพื่อให้ท่านได้ทดสอบทำข้อสอบกัน มีออกในสนามจริงปีที่ผ่านมาหลายข้อแทรกอยู่ในนั้น อย่าลืมกดติดตามเราด้วยจ้า

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขฯ

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

/
ข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อใดไม่ใช่ “กฎ” ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่บังคับใช้แก่ใคร
วิธีปฏิบัติทางปกครอง คืออะไร
การใช้อำนาจของรัฐข้อใดต่อไปนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใด
ใครไม่ใช่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อใดเป็นเจ้าหน้าที่ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ฯ
ข้อใดเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ใครเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ตรวจคำตอบ

เป็นอย่างไรบ้างในการทำข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้คะแนนยังไง

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับครูผู้ช่วย
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับครูผู้ช่วย เพื่อการสอบในปี 2566 ใช้ได้กับสังกัด สพฐ. หรือทุกสังกัดที่เกณฑ์การสอบรับราชการครู ในตำแ…
Get it now
- Advertisement -