ข้อสอบกฎหมายการศึกษา EP.4
ข้อสอบกฎหมายการศึกษา EP.4
- Advertisement -

สวัสดีสมาชิก บ้านของครู MR.KORN วันนี้ จะเอาข้อสอบกฎหมายการศึกษา มาใช้ท่าได้ฝึก จำนวน 10 ข้อ หากสอบผ่านหรือไม่อย่างไรอย่าลืมแวะไปแลกเปลี่ยนความรู้กันที่ได้ที่เพจและกลับ ของเรานะครับ

ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิทยฐานะขั้นสูงสุดของข้าราชการครู
หากท่านเป็นข้าราชการครูและถูกลงโทษทางวินัยปลดออกท่านจะดำเนินการใดตามสิทธิทางกฎหมาย
ใครเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู
พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บท ที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายให้กับใคร
การลาของข้าราชการมีกี่ประเภท
การลาตามข้อใดที่ต้องให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
อัตราส่วนนักเรียนกี่คนต่อครูหนึ่งคนในการพาไปศึกษานอกสถานศึกษา
"เด็ก"ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก หมายถึงผู้มีอายุไม่เกินกี่ปี
ข้อใดคือรูปแบบการจัดการศึกษา ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
ตรวจคำตอบ

เป็นอย่างไรกันบ้าน สำหรับคำแนนที่ได้ฝึกำข้อสอบชุดนี้ไป

ท่านสามารถเข้าไปฝึกทำข้อสอบและแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม ฟรี

>> กลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วยได้ตามลิ้งนี้ คลิก

ช่องทางการติดตามอื่นๆ

- Advertisement -