- Advertisement -

สอบครูให้ติดไม่ยาก
.
สวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่าน
.
ปี 2562 กำลังจะผ่านไปแล้ว
แต่ยังไร้เงาของการเปิดสอบครู สพฐ.
ผมจึงอยากให้กำลังใจท่านโดยการบอกถึง
ข้อดีและข้อเสียสำหรับกรณีนี้
.

สำหรับข้อดีในการเปิดสอบช้า

1.ทำให้คนที่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบเวลามากขึ้น
2.ทำให้คนอื่นทีี่่จะสอบแข่งกับเรา อาจล้ากำลัง แรงในการอ่านหนังสือลงพอสมควร
3.เป็นโอกาสของคนอ่านหนังสือแบบทนทาน จะได้เดินเข้าใกล้จุดหมาย(อ่านแบบเต่า)​
.

สำหรับข้อเสียในการเปิดสอบช้า

1.เป็นการสะสมคู่แข่งจำนวนมาก และอาจจะกระหายการสอบเพื่อเข้ารับการบรรจุก็ได้ หากเขาไม่อ่อนล้าตามที่คิด
.
2.ทำให้เสียเวลาราชการของคนที่ีจะได้บรรจุ
3.อื่นๆ
.

เราควรจะต้องทำยังไงหละ

. คำตอบคือ เป็นโอกาสแล้ว อย่าไปชะล่าใจ ท่านเคยได้ยินนิทาน เรื่อง “กระต่ายกับเต่าไหม”
กระต่ายคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วกว่าเต่า จึงไปแอบนอนพักก่อนถึงเส้นชัย
.
แต่เต่าถึงจะเดินข้าแต่ไม่หยุดเดินเลยสักนิด
.
สุดท้ายเต่าก็เข้าเส้นชัยก่อน
.
ถึงกระต่ายตืนมาก็สายไปเสียแล้ว
.

เต่าผมเปรียบเหมือนคนที่เรียนไม่เก่งแต่ขยันอดทน

.
ส่วน
.

กระต่ายเปรียบดั่งคนเก่งที่ประมาท

.
…….ในสนามสอบราชการนั้น
อย่าที่เคยบอกแล้ว
ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอก
ใครเตรียมตัวดี อ่านมาตรง ก็สอบติดแล้ว
จริงไหม….ท่านผู้อ่าน.
.
…… สารจาก บ้านของครู
. โดย MR.KRON(คนสร้างครู)

- Advertisement -