ข้อสอบจริงครูผู้ช่วย
ข้อสอบจริงครูผู้ช่วย
- Advertisement -

สำหรับข้อสอบจริงครูผ้ช่วย ในวันนี้ทางทีมงาน MR.KRON ได้คัดเลือกข้อสอบเก่าที่เคยออกจริงในสนามสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบครูกทม. สนามสอบครู สพฐ. รอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ เพื่อให้สมาชิกผู้ที่สนใจได้ดูเป็นแนวทางในการเตรียมสอบครูผู้ช่วยในปีต่อๆไป

อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าข้อสอบเก่า ไม่อาจรู้ได้ว่าจะนำไปออกอีกไหม แต่เราศึกษาไว้เป็นแนวทางให้รู้ถึง ระดับความยากง่ายและเพื่อให้เห็นลู่ทาง หลายคนไม่ยอมศึกษาแนวทางจากสิ่งที่เคยผ่าน มันก็เหมือนเราไม่ได้เปรียบ ดั่งคำกล่าวที่ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

ข้อสอบผมไม่ต้องเชื่อในคำเฉลย เพราะอาจเป็นประเด็นที่ล้าสมัย แต่เราสามารถนำมาเทียบเคียงว่า ปัจจุบันมันมีอะไรในส่วนของประเด็นนี้ เช่น ปีเก่าๆถามว่า เลขาธิการอาเซียนคือใคร เราก็ไปหาคนปัจจุบันว่าเป็นใคร ไม่ต้องไปดูเฉลย แล้วจำคนเก่า มันจะทำให้เราสับสน

ข้อสอบจริงครูผ้ช่วย

1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอายุกี่ปี

ตอบ 5 ปี

2.ประเพณีใดไม่ใช่ประเพณีทางภาคอีสาน วิ่งควาย / ไหลเรือไฟ / ผีตาโขน / –

ตอบ วิ่งควาย

3. นโยบาย นายกคือข้อใด

ตอบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

4. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณ 1. ต่อตนเอง 2.ต่อสังคม 3.ต่อผู้รับบริการ 4.ต่อผู้ใช้บริการ

ตอบ . ต่อผู้ใช้บริการ

5.กีฬาชนิดไหนในซีเกมส์ที่ได้เหรียญมากที่สุด

ตอบ กีฑา ยิงปืน

6.นโยบายการศึกษาของกรุงเทพฯ คิออะไร?

ตอบ โตไปไม่โกง

7.โรคเมอร์สเป็นไวรัสที่มัผลต่อระบบใด

ตอบ ระบบทางเดินหายใจ

8.โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลาง ระดับประถมจัดตามข้อใด

ตอบ.ไม่น้อยกว่า 1000 ชม.

9.เลขาธิการอาเซี่ยนเป็นคนชาติใด

ตอบ ………………………….

10. วันก่อตั้งอาเซียนตรงกับวันที่เท่าไหร่

ตอบ 8ส.ค.

11.เลขาUNคนปัจจุบัน เป็นคนชาติใด

ตอบ ………………………

12.หลักการจัดการศึกษา อยู่ในมาตราใด ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 42

ตอบ มาตรา 8

13.ประเพณีทำขวัญข้าว จะกระทำช่วงใด

ตอบ อยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ข้าวตั้งท้อง และช่วงข้าวพร้อมเกี่ยว

14.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือข้อใด

ตอบ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมดุล

15.จรรยาบรรณครู อยู่ในกฎหมายใด

ตอบ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

16. ผู้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้สิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวัน ลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกินกี่วัน

ตอบไม่เกิน 30 วันทำการ

17.บิดา มารดา ผู้ปกครองไม่ส่งลูกเข้าเรียนมีโทษสถานใด

ตอบ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เพิ่มเพื่อน

หวังว่าข้อมูลข้อสอบจริงครูผ้ช่วยที่เราหามาให้นี้จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้เตรียมสอบ อย่าลืมกดไลด์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการอัพข้อมูลในครั้งต่อๆไป

- Advertisement -