หน้าแรก กฎหมายการศึกษา ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 3

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 3

0
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 3
ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 1

มาถึงข้อสอบชุดที่ 3 ในส่วนเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ข้อสอบนี้ เราได้จับเวลา เพื่อให้ท่านได้ฝึกทำข้อสอบแข่งกับเวลา

ข้อสอบครูผู้ช่วยในชุดนี้ มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที เริ่มทำข้อสอบได้เลย

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 3

แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

ข้อใดกล่าวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด

2 / 10

ใครเป็นประธานสภาการศึกษา

3 / 10

“ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด” กล่าวไว้ในส่วนใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

4 / 10

มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ได้กำหนดให้ผู้สอนมีความสามารถเกี่ยวกับสิ่งใดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา

5 / 10

การศึกษารูปแบบใด มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลา

6 / 10

ข้อใดเป็นระยะเวลาในการรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษา

7 / 10

ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 / 10

การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดสิ่งเป็นหลัก

9 / 10

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสมาชิกจำนวนเท่าใด

10 / 10

การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจของใคร

Your score is

The average score is 67%

0%

ได้ผลคะแนนอย่างไรอย่าลืมแวะไปแจ้งกันได้ที่เพจ บ้านของครู MR.KRON

เพิ่มเพื่อน

เพจ : บ้านของครูมีกลุ่มฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ