ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 3

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา พร้อมเฉลย ข้อสอบครูผู้ช่วย อัพเดทล่าสุด

2784
- Advertisement -

มาถึงข้อสอบชุดที่ 3 ในส่วนเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ข้อสอบนี้ เราได้จับเวลา เพื่อให้ท่านได้ฝึกทำข้อสอบแข่งกับเวลา

ข้อสอบครูผู้ช่วยในชุดนี้ มีจำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที เริ่มทำข้อสอบได้เลย

ข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 3

1 / 11

“ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด” กล่าวไว้ในส่วนใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

2 / 11

การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดสิ่งเป็นหลัก

3 / 11

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสมาชิกจำนวนเท่าใด

4 / 11

การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจของใคร

5 / 11

การศึกษารูปแบบใด มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลา

6 / 11

ใครเป็นประธานสภาการศึกษา

7 / 11

ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 / 11

มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ได้กำหนดให้ผู้สอนมีความสามารถเกี่ยวกับสิ่งใดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา

9 / 11

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

10 / 11

ข้อใดเป็นระยะเวลาในการรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษา

11 / 11

ข้อใดกล่าวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด

กำลังตรวจคำตอบ

Your score is

0%

ได้ผลคะแนนอย่างไรอย่าลืมแวะไปแจ้งกันได้ที่เพจ บ้านของครู MR.KRON

เพิ่มเพื่อน

เพจ : บ้านของครูมีกลุ่มฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ

- Advertisement -