ข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้วันสำคัญทางศาสนา
ข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้วันสำคัญทางศาสนา
- Advertisement -

สวัสดีทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านในบทความนี้ วันนี้ทางบ้านของครูโดย MR.KRON จะตีแผ่นประเด็นข้อสอบครูผู้ช่วยที่เคยออกจริงในบางสนามเพื่อเป็น ประเด็นให้ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมและยังนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมสอบในประเด็นอื่นๆได้

สำหรับความรอบรู้ที่ออกข้อสอบในปีที่ผ่านมา เราไม่สามารถการันตรีได้หรอกครับว่าจะออกอีกรอบหรือไม่ออก แต่เราสามารถนำมันมาเป็นตัวจุดประเด็นในการหากรอบความรู้ในการอ่านได้ เป็นอย่างดีเลย

ความรอบรู้อย่างที่เคยเขียนในบทความอื่นมันกว้าง ไม่มีขอบเขตที่ใครทราบได้ชัดครับ บางทีออกไปถึงเรื่องราวของต่างประเทศ ด้วยซ้ำจึงยากที่จะเก็บคะแนนให้ได้ทุกข้อ

วันนี้จะสรุปเกี่ยวกับความรอบรู้ส่วนของวันสำคัญทางศาสนาที่เคยออกข้อสอบให้ได้ทบทวนกันครับ

1.วันวิสาขบูชา (15 คำ เดือน 6)

 • ได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาโลก
 • เรียกว่า วันพระพุทธ ซึ่งหมายถึง  วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวัน และเดือนเดียวกัน

2.วันมาฆบูชา (15 ค่ำ เดือน 3)

 • กำหนดเป็นวันกตัญญูทางศาสนา  และวันแห่งความรักทางศาสนา
 • เรียกว่า วันพระธรรม หมายถึง การบูชาเนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์(จาตุรงคสันนิบาต) พระสงฆ์ประชุมโดยไม่ได้นัดหมายจำนวน 1,250 รูป

3.วันอาสาฬหบูชา (15 ค่ำ เดือน 8 )

 • วันพระรัตนตรัย(แก้ว 3 ประการ)
 • เรียกว่า วันพระสงฆ์ คือ มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

4.วันเข้าพรรษา

 • พระสงฆ์ จำวัด โดยไม่ออกเดินทางไปในต่างที่ 3 เดือน
 • ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11

5.วันออกพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

 • วันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท
 • วันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษา
 • การออกพรรษา ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า ปวารณา
 • วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้

6.วันอัฏฐมีบูชา

 • วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
 • นิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกันกับการประกอบพิธีวิสาขบูชาต่างแต่คำบูชาเท่านั้น

7.วันโกน

 • วันพระ หรือวันธรรมสวนะ
 • พุทธศาสนิกชน ควรไปวัดเพื่อทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม

จากประเด็นที่เราตีแผ่ประเด็น ข้อสอบครูผู้ช่วย ในส่วนของวันสำคัญทางศาสนา ที่เคยออกข้อสอบนั้น ท่านสามารถไปค้นหา ในอินเตอร์เน็ตเพื่อนำไปขยายความรู้เพิ่มเติมได้ เพราะยิ่งรู้มากยิ่งได้เปรียบครับ

สุดท้ายแล้วเพื่อให้มีประเด็นต่อๆไป เราขอกำลังใจเพียง กดไลด์ กดแชร์ และคำว่าขอบคุณในบทความนี้เท่านั้น ขอบคุณครับ

ช่องทางติดตามเราเพื่อรับข้อมูลต่าง

1.Line : @mr.kron

2.fanpage : เตรียมสอบครูผู้ช่วยMR.KRON

3.fanpage : ข่าวการศึกษา เหตุการณ์ปัจจุบัน – mrkron.com

4.แอพพลิเคชัน บ้านของครู

- Advertisement -