เทคนิคการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอนที่ 1 สิ่งที่ต้องทราบ

เทคนิคการเตรียมพร้อมในการสอบครูผู้ช่วย ตอนที่ 1 สิ่งที่ต้องทราบก่อนการสอบครูผู้ช่วย ในสนามต่างๆ

22220
ตำแหน่งครูผู้ช่วย-เทคนิคการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ข่าวการศึกษา
เทคนิคการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ข่าวการศึกษา

     สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ทางเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON จะนำท่านเดินทางสู่เป้าหมายสำหรับการเตรียมตัวสอบรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

    ครูผู้ช่วย คืออะไร คำตอบคือเป็นตำแหน่งแรกของการทำงานเมื่อเริ่มบรรจุใหม่ และต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งใน กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดไว้

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้เงินเดือนเท่าไร

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ท่านจะได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ท่านจะได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
  3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปีจะได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

      ต้องเป็นวุฒิทางการศึกษา เพื่อให้สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ แต่ถ้าเป็นสาขาขาดแคลน ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครของแต่ละรอบการสอบนั้น ก็ต้องติดตามต่อไป

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเตรียมตัวอย่างไร
ภาพประกอบ ความเป็นครู

อย่างไรถึงได้เป็น ครูผู้ช่วย

       ก่อนอื่นต้องจบปริญญาตรี ในและต้องมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพด้วย ถึงสามารถสมัครได้ แต่บางครั้งสาขาที่ขาดแคลน ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก็อาจจะยกเว้นได้ หรือ รอบในการสอบแต่ละเอกไป

      การจะเข้าสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วย นอกจากจบการศึกษามาและมีใบอนุญาตแประกอบวิชาชีพแล้วก็ไม่ง่ายนัก ที่จะได้บรรจุอย่างสบาย เนื่องจากก็มีคนจำนวนมาก จบการศึกษาเช่นกัน และกำลังต้องการจะมุ่งสอบครูผู้ช่วย ทำให้มีการสอบแข่งขันกันอย่างหนักเลยทีเดียว

การจัดสอบครูผู้ช่วย
ภาพการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการครู

ปัจจุบันมีการจัดสอบบรรจุหลายสนามสอบเหมือนกันดังนี้

1.ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. คืออะไร

      ครูสัดกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่เราเรียกว่า ครูสพฐ. เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสนามสอบที่ทุกคนใฝ่ฝัน เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศของเราจะอยู่สังกัดนี้ ช่วงเวลาการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประมาณเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ครับ

2.ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กทม. คืออะไร

      ครูผู้ช่วยสังกัด กทม. ก็คือ การสมัครสอบรับราชการใน สำนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งคนละกระทรวงกับของทาง สพฐ.ครับ สอนโรงเรียนใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็เปิดสอบแทบทุกปีเช่นกัน ท่านสามารถติดตามการรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

3.ครูผู้ช่วยสังกัด อบจ. คืออะไร

     เป็นครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่และได้รับสิทธิทุกอย่างเหมือนกับครูสังกัดอื่นๆ

    สำหรับการเปิดสอบปัจจุบันจะเปิดสอบที่ชื่อว่า สอบท้องถิ่น ซึ่งจะมีหลายตำแหน่งหนึ่งในตำแหน่งที่เปิด ก็จะมี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก็ต้องติดตามเรื่อยๆ ที่นี่ คลิกเลย

4.ครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันพัฒนศิลป์ คืออะไร

    สถาบันพัฒนศิลป์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมถึงศิลปวัฒนธรรม (ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนใหญ่)

    สถาบันนี้จะเปิดสอบครูในบางตำแหน่ง อาจจะไม่เปิดไม่มากและไม่ทุกสาขา แต่ท่านสามารถติดตามการสอบ คลิกที่นี่

5.ครูผู้ช่วย สังกัดอาชีวศึกษา คืออะไร

    เป็นครูสังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา (สอนในเทคนิค อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ) เปิดสอบ แทบทุกปี ซึ่งถือเป็นสนามที่น่าสนใจเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาทั้งหมด

ภาพประกอบ การจัดการศึกษาของครู
ภาพประกอบ การจัดการศึกษาของครู

สอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ต้องอ่านอะไร

     คำถามนี้เชื่อว่าเกิดกับท่านที่พึ่งจะเตรียมตัวสอบเป็นครั้งแรกแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาฝึกสอน ที่กำลังอยู่ปีที่ 5 บางคนพึ่งกำลังเริ่มอ่านหนังสือ แต่ยังสับสนว่าต้องอ่านอะไร ทำไมมันมากมายขนาดนี้ แล้วอันไหนหละที่มันเป็นปัจจุบัน จะอ่านตามรุ่นพี่ปีก่อนดีไหม คำถามคงมากมาย แต่ผมบอกเลยว่า อันตรายถ้าอ่านไม่ถูก ถ้าเป็นตำราเก่าผมไม่ได้บอกว่าไม่ดี แต่มันไม่ใช่ว่าจะอ่านได้ทุกส่วน เพราะบางประเด็นย่อยๆ มันมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าหากเราอ่านไปสอบแล้วเป็นความรู้เก่า จะทำให้เราเสียโอกาสได้ ฉะนั้น ในวันนี้ทางเราจะแนะนำหัวข้อที่ท่านจะสอบแบบคร่าวๆและจะเจาะลึกในตอนต่อไป

สิ่งที่จะต้องอ่านสอบ แบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้

ภาค ก ประกอบด้วย ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป วิชาชีพครู

1.ความรอบรู้ (50 คะแนน)
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
1.3 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
1.5.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.5.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
1.5.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
1.5.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2.ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล และอุปมาอุปไมย
3. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา(50 คะแนน)

ภาค ข ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (150 คะแนน)

1.วิชาการศึกษา (75 คะแนน)
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนฯ
1.3 จิตวิทยาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
2. วิชาเอก(75 คะแนน)
ภาค ค การสอบสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร ประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. การมีปฏิภาณไวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

        สรุปหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เราจะต้องรู้สิ่งใดในการสอนครูผู้ช่วยแล้ว ผู้จะประสบความสำเร็จได้ ต้องไม่เลือกสนาม มีโอกาสต้องสมัครสอบ เตรียมตัวให้พร้อมเสมอ วันนี้ทางเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON ขอขอบคุณท่านให้ความสนใจ และติดตามตอนต่อไปได้ ที่ mrkron.com ต้องการช่วยให้ความรู้ในแนวทางสำหรับคนที่ จบการศึกษามาใหม่ที่ยังไม่ประสบการณ์ และจะได้แชร์ความรูในการเตรียมความพร้อมในการสอบ ในตอนต่อๆไป

***กำลังใจ เพียงกดไลด์ กดแชร์