ชุดที่ 2 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ชุดที่ 2 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
- Advertisement -

วันนี้ทางบ้านของครูได้นำข้อสอบเกี่ยวกับ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มาให้ท่านได้ฝึกกัน เริ่มเลย

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

ชุดที่ 2 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

1 / 10

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือวัด

2 / 10

ข้อสอบที่ดีต้องมีค่าอำนาจการจำแนกตามข้อใด

3 / 10

เครื่องมือการวิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดอะไร

4 / 10

ข้อใดเป็นตัวแปรตาม

5 / 10

หัวข้อใดไม่ปรากฎในเค้าโครงการวิจัย

6 / 10

การสุ่มตัวอย่างที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

7 / 10

เรานำผลการสอบมาใช้ประโยชน์ในด้านใด

8 / 10

ข้อใดผิดเกี่ยวกับระดับของการวัด

9 / 10

ค่าความยากมีค่าตามข้อใด

10 / 10

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

กำลังตรวจคำตอบ

Your score is

0%

เป็นอย่างไรบ้างได้คะแนนเท่าไหร่กัน

อย่าลืมไปแลกเปลี่ยนและ ติดตามข้อมูลได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้กันได้เลย

เพิ่มเพื่อน
- Advertisement -