ชุดที่ 2 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ชุดที่ 2 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

วันนี้ทางบ้านของครูได้นำข้อสอบเกี่ยวกับ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มาให้ท่านได้ฝึกกัน เริ่มเลย

0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

การสุ่มตัวอย่างที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

2 / 10

หัวข้อใดไม่ปรากฎในเค้าโครงการวิจัย

3 / 10

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

4 / 10

เครื่องมือการวิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดอะไร

5 / 10

เรานำผลการสอบมาใช้ประโยชน์ในด้านใด

6 / 10

ค่าความยากมีค่าตามข้อใด

7 / 10

ข้อสอบที่ดีต้องมีค่าอำนาจการจำแนกตามข้อใด

8 / 10

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของเครื่องมือวัด

9 / 10

ข้อใดผิดเกี่ยวกับระดับของการวัด

10 / 10

ข้อใดเป็นตัวแปรตาม

คะแนนของคุณคือ

คะแนนเฉลี่ยที่ได้คือ 62%

0%

เป็นอย่างไรบ้างได้คะแนนเท่าไหร่กัน

อย่าลืมไปแลกเปลี่ยนและ ติดตามข้อมูลได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้กันได้เลย

เพิ่มเพื่อน