ข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ชุดที่ 4
ข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ชุดที่ 4
- Advertisement -

ข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย วิชา การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม สำหรับสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

ข้อสอบความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 4

1 / 10

ผู้ก่อตั้ง Tesla-SpaceX เจ้าของฉายา Iron Man ในชีวิตจริงคือใคร

2 / 10

ข้อใดเป็นวันเสร็จขึ้นครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 10

3 / 10

ข้อใดเป็นต้นไม่ประจำรัชกาลที่ 10

4 / 10

ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาลไทย

5 / 10

PLC หมายถึง ข้อใด

6 / 10

ประเทศใดในอาเซียนมียอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 สูงที่สุด

7 / 10

ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 56 ของไทย

8 / 10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเหตุชาติ ฉบับปัจจุบันอยู่ระหว่าง พ.ศ. ใด

9 / 10

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ในปี 2564 ถือเป็นการจัดปีที่เท่าใด

10 / 10

วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

กำลังตรวจคำตอบ

Your score is

0%

ข้อสอบชุดนี้ได้รับการปรับปรุงอัพเดทโดย บ้านของครู MR.KRON

เพิ่มเพื่อน LINE
- Advertisement -