ข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
ข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
- Advertisement -

ข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย วิชาการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ข สพฐ.รอบทั่วไป เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย และเป็นแนวทาง

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

ข้อสอบความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 3

1 / 10

ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Chat facebook line เป็นการสอนแบบใด

2 / 10

สพฐ. จัดการประกวดออกแบบมาสคอต “น้อง Coding” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาการคิดใครเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

3 / 10

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กสทช. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวนกี่ช่อง

4 / 10

เครื่องบิน AG-600 หรือเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรหัสย่อว่าอย่างไร

5 / 10

ในปี 2567 ประเทศใดได้รับการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิก

6 / 10

ข้อใดเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศ

7 / 10

ดาวเทียมดวงแรกของ กองทัพอากาศไทย ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง มีชื่อว่าอย่างไร

8 / 10

ข้อใดคือแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ของกระทรวงศึกษาธิการ

9 / 10

Deep แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ประกอบไปด้วยกี่แพลตฟอร์ม

10 / 10

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญใน“ระบบการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System)”ของกระทรวงศึกษาธิการ

กำลังตรวจคำตอบ

Your score is

0%

ข้อสอบชุดนี้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย หวังว่าจะเป็นป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เพิ่มเพื่อน
- Advertisement -