ชุดที่ 2 ข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
ชุดที่ 2 ข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกสังคม ชุดที่ 2

แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

ข้อใดเป็นวันเสร็จขึ้นครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 10

2 / 10

ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาลไทย

3 / 10

ผู้ก่อตั้ง Tesla-SpaceX เจ้าของฉายา Iron Man ในชีวิตจริงคือใคร

4 / 10

ข้อใดเป็นต้นไม่ประจำรัชกาลที่ 10

5 / 10

PLC หมายถึง ข้อใด

6 / 10

ประเทศใดในอาเซียนมียอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 สูงที่สุด

7 / 10

ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 55 ของไทย

8 / 10

วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

9 / 10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเหตุชาติ ฉบับปัจจุบันอยู่ระหว่าง พ.ศ. ใด

10 / 10

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ในปี 2564 ถือเป็นการจัดปีที่เท่าใด

Your score is

The average score is 64%

0%

เพิ่มเพื่อน