สรุปข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย สอบครูผุ้ช่วย 2567 ข้อสอบจริง
สรุปข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ ครูผู้ช่วย สอบครูผุ้ช่วย 2567 ข้อสอบจริง
- Advertisement -

สรุปจุดเน้นแบบถามตอบประเด็นข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ และเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป พร้อมคำตอบ จำนวน 10 คำถาม มีสาระดังนี้

Thumbnail Seller Link
ข้อสอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
เป็นข้อสอบครูผู้ช่วยทั้งข้อสอบจริง และข้อสอบที่ทางบ้านของครู จัดทำขึ้นเพื่อให้ ผู้เตรียมสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นำไปฝึกทำ พร้อมการเฉลยละ…
Get it now

1.สารที่ป้องกันการคายน้ำของพืชคือสารใด
– คิวทิน

2.แหล่งอาหารที่เมล็ดพืชใช้ขณะกำลังงอกคืออะไร
– เมล็ดพืชใช้แหล่งอาหาร 2 แหล่ง คือ อาหารสำรองภายในเมล็ด และอาหารจากภายนอกเมล็ด
– อาหารสำรองภายในเมล็ด ประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่
– เมล็ดพืชจะดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดินผ่านเปลือกเมล็ด เพื่อใช้เป็นอาหาร
– ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด ได้แก่ น้ำ อุณหภูมิ ออกซิเจน แสงแดด

3.ต้นบานเช้าให้ดอกที่บานตอนเช้าและต้นบานเย็น บานในช่วงเวลาบ่าย เพราะเหตุใดดอกไม้จึงบานต่างเวลากัน
– อุณหภูมิต่างกัน

4.รองเท้ำนำรี เป็นกล้วยไม้ที่มีราคาสูง และหายาก ใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อให้ได้กล้วยไม้ชนิดนี้ในปริมาณมากและรวดเร็ว จะขยายพันธุ์โดยวิธีใด
– การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

5.ใครคือผู้ตั้งทฤษฎีเซลล์
– รอเบิร์ต ฮุก และ รอเบิร์ต บราวน์

6.ส่วนประกอบใดของเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน
– เยื่อหุ้มเซลล์

7.ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
– ไมโทคอนเดรีย

8.ออร์แกเนลล์ใดที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืช
– คลอโรพลาสต์ ผนังเซลล์

9.จงยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
– เซลล์ไดอะตอม อะมีบา พารามีเซียมแบคทีเรีย เป็นต้น

10.จงยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
– เซลล์คุม เซลล์ขนราก เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์ประสาท เซลล์กล้ามเนื้อ


Thumbnail Seller Link
ข้อสอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
เป็นข้อสอบครูผู้ช่วยทั้งข้อสอบจริง และข้อสอบที่ทางบ้านของครู จัดทำขึ้นเพื่อให้ ผู้เตรียมสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นำไปฝึกทำ พร้อมการเฉลยละ…
Get it now
- Advertisement -