เรียงประโยค
เรียงประโยค
- Advertisement -

ข้อสอบเรียงประโยค ชุดที่ 1

จงตอบคำถามให้ถูกต้องในเรื่องการเรียงประโยค

0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


1 / 10

จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด

1เพื่อยังชีวิตให้อยู่รอด
2คนเรามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ
3ต้องขบคิดแก้ไขต้องสู้อยู่เสมอ
4บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

2 / 10

จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.ส่วนใหญ่เป็นคนขยันขันแข็ง
2.ชาวนาภูมิภาคตะวันตก
3.นอกจากมีอาชีพทำนาเป็นหลักแล้ว
4.มักจะมีอาชีพรอง คือทำน้ำตาลจากมะพร้าว ทำไร่

3 / 10

จงเรียงประโยคให้ถูกต้องที่สุด

1.ก็หาได้เป็นสมบัติของผู้แต่งต่อไปไม่
2.วรรณกรรมนั้น
3.แต่ได้กลายเป็นสมบัติของผู้อ่าน
4.เมื่อผู้แต่งได้ตัดสินใจที่จะเผยแพร่แล้ว

4 / 10

จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1การอบรมบ่มนิสัยนั้น
2เพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม
3อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที
4ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม

5 / 10

จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.กลอนนิยมใช้คำพื้น
2.เพื่อช่วยให้กลอนมีรสชาติเปลี่ยนแปลงกันบ้าง
3.ที่ใช้คำพูดและเขียนสำนวนร้อยแก้ว
4.บางครั้งกวีพลิกแพลงการใช้คำให้พิสดาร

6 / 10

จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. แต่ปริมาณสินค้ามีน้อย ความต้องการซื้อสินค้ามีมาก
2.เงินเฟ้อเกิดจากปริมาณเงินในมือประชาชนมีมาก
3.แต่สินค้าขาดแคลน
4.ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

7 / 10

จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด

1เพราะยังไม่อยากตาย
2ความกลัวที่สุดของมนุษย์ คือ ความตาย
3เมื่อพูดถึงความตาย ต่างก็เกิดทุกข์ใจ
4ทั้งที่รู้ว่า ไม่มีใครหนีพ้น

8 / 10

จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องมากที่สุด

1ทั้งที่ดินและเงินทุน
2จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ
3เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ขาด
4ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
5ราษฎรดังกล่าวนี้

9 / 10

จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องมากที่สุด

1. การไปมาในกรุงเทพฯ
2สมัยนั้น
3ถนนหนทางยังมีน้อย
4รถก็มีแต่ของหลวง
5ยังใช้เรือกันเป็นพื้น
6ไปไหนจึงต้องอาศัยเรือ

10 / 10

จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด

1. นอกจากพระรัตนตรัย
2. อย่างไรก็ตาม
3. ก็ยังคงมีแทรกอยู่ทั่วไป อาทิ การนับถือเจ้าที่เจ้าป่า
4. ความเชื่อผีสางเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

Your score is

The average score is 0%

0%

หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official


- Advertisement -