ข้อสอบจริงเอกภาษาไทย 2561 ครูผู้ช่วย
ข้อสอบจริงเอกภาษาไทย 2561 ครูผู้ช่วย
- Advertisement -

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทยที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ วันนี้ทางบ้านของครู นำแผนที่นำทางในการสอบมาให้แกะต่อกันสำหรับประเด็นจากผู้เข้าสอบที่แชร์กันไว้ ท่านสามารถนำไปค้นหาความรู้ในประเด็นนั้นๆให้รอบด้านได้เลย

ข้อสอบจริงครูผู้ข่วย วิชาเอกภาษาไทย ได้ออกในประเด็นดังต่อไปนี้

สระประสม

คำตาย

ภาษาศาสตร์ เสียงนาสิก

กลอนแปด

กาพย์

ฉันทลักษณ์

คำประพันธ์ที่กล่าวมาแสดงความรู้สึกอะไร

บทความที่กล่าวมาพูดเรื่องอะไรเป็นสำคัญ

เครื่องหมายอัญประกาศ

คำนาม

คำวิเศษณ์

อกรรมกริยา สกรรมกริยา

โครงประโยค

ประสมคำ4ส่วน

คำย่อเกี่ยวกับ พ.ศ ค.ศ จ.ศ

รางวัลซีไรต์

บทประพันธ์นี้ใช้คำชนิดใด

ให้บทประพันธ์มาแล้วเติมวรรคแรกที่ขาด

เติมคำที่ขาดในช่องว่าง

บุคลาธิษฐาน โวหาร

ข้อใดไม่ใช่คำภาษาบาลี

ข้อใดไม่ใช่ซีไรต์= สี่แผ่นดิน

ฉันตายโดยปราศจากคนที่ฉันรัก-ข้าง หลังภาพ

โครงสร้างกิน= CVC

ขาว ข่าว ข้าว = ขาง เสียงจัตวา

“……” =อัญประกาศ

ฤ = รึ

พยัญชนะไทยประสมกัน = 42 ตัว

ประสมสี่ส่วน = พุธ

คําควบไม่แท้-พุทรา

โฉมสอง=พระเพื่อน พระแพง

ยอ= หน้าที่ของคํา

plcะสํารวจภาษาถิ่น

ไม่ใช่ภาษาบาลีสันสฤตะต้นข้าว

สัทอักษร= น้า

สัทอักษร= บ้าน

นิราศ = ไม่ได้ตั้งตัวละครหนุมาน = บัดนั้น

หนุมาน= กลอนบทละคร 

แม่กาลี= ตํานานเจ้าแม่กาลี

แม่กาลี-ไม่กินนมแพะ 

ขึ้นต้นเอ๊ย = กลอนดอกสร้อย 

กลอนหนาวลมห่มผ้าห่อน หาย

สัลปังคพิสัย 

ซมพลาะนางลําหับ 

เสียงเอกโท-ปู่ย่า 

ประสมต่างจากคําเดิม = อกหัก 

พระลอไม่เกี่ยวกับ=ลอยกระทง 

บทกลอน-สังคมก้มหน้า 

ข้อ1=ตีความ 

สะกดถูกะสายสิญจน์ 

ไม่ใช่คําประสม-ทัณฑฆาต 

ไม่ใช้ช้างเผือกในการทําศึก 

คําว่าต่างทําหน้าที่อันเดียวกัน 

หนุมานโกรธ =อุปมา 

สระเสียงยาว = โรงเรียน 

คําตาย= พลัดพลาก

ใช่ไม้ยมก ๆ = แต่ละวัน แต่ละวัน 

กิจกรรมการอ่านข้อไม่ใช่ = เลือกหนังสือให้อ่าน 

ไม่มีเงิน = หน้าแห้ง 

ก ข ค ฆ = ฐานคอ 

ร.ศ. = รัตนโกสินศก 

ดี =ฐานฟัน 

ออกเสียงนาสิก =ง 

ข้อใดไม่ใช่- ภาษาพูดเคร่งครัด 

บทกลอนโคมไฟ-พระจันทร์กับดาว 

เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า =สอนให้ ละความโลภค่า 

ยุงชุมกัดปัดเปรียะประ ผัวะผะพืบพับ ปุบปับ เปรียะๆ =สัทพจน์ 

บทพิลิ้นพี่จะมีหลาย= ฉันท์ โน้มน้าวใจ

สมุหนาม-นาฬิกา ครนัท 

สํานวน= ซึ่งให้หลังหัก 

กําหนดเสียง =วรรณยุกต์

นี่เป็นข้อมูลจากผู้เข้าสอบจำออกมาเท่านั้น การเฉลยคำตอบไม่มีการการันตีว่าใช้คำตอบ เป็นหน้าที่ของท่านผู้ที่กำลังเตรียมสอบต้องนำประเด็นเหล่านี้ไปแกะแล้วสรุปความรู้เฉลยเอง

หากท่านใดสรุปแล้วอยากให้แบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อให้ผู้อื่น ก็สามารถอินบล็อคส่งข้อมูลให้ทางเพจ บ้านของครู MR.KRON ได้เลยและขออวยพรให้ท่านสอบติดแล้วบรรจุรอบแรกสาธุ

หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official


- Advertisement -