ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 60
ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 60
- Advertisement -

ข้อสอบจริงครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2560(ความรอบรู้)

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู วันนี้เราได้ทำการรวบรวมประเด็นข้อสอบจริงในของผู้เข้าสอบรอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษปี 2560 ซึ่งในรอบนี้มีการใช้ข้อสอบในแต่ละสนามไม่ใช่ชุดเดียวกัน และข้อสอบที่แชร์ให้ท่านด้านล่างนี้ ยังไม่สมบูรณ์100% เป็นหน้าที่ของท่านผู้ที่จะเตรียมสอบนำไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คำตอบ

เราเชื่อว่า สิ่งที่เราแชร์ต่อให้ท่านนี้เป็นเสมือนลายแทงขุมทรัพย์ที่ดีอย่างแน่นอน การสอบครูผู้ช่วยไม่มีแน่นอนว่า จะจำข้อสอบเพื่อไปทำให้เหมือนกับที่อ่าน แต่การวิเคราะห์ พลิกแพลงประยุกต์จากองค์ความรู้ที่เราได้ หลอมรวมเอาไว้จากการอ่านหนังสือ สืบค้นด้วยตัวเอง อ่านตำราที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนการอ่านหนังสือกับเพื่อน นั่นคือสิ่งที่เป็นวิธีที่เหมาะสมในการเตรียมตัว

ไม่มีใครเก่งได้ใน 3 วันจากการอ่านหนังสือเล่มเดียวโดยไม่หลับไม่นอน แต่จะเก่งได้ต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์มากกว่าต่างหาก

ข้อสอบครูผู้ช่วยความรอบรู้

1.ข้อใดไม่ใช่ นโยบาย สพฐ.60

2.กลั่นแกล้ง ดูหมื่น เหยียดหยาม ตำหนิ ดูถูก ใช้วาจาไม่สุภาพกับผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน ผิดวินัยสถานใต
ก. ผิดวินัยร้ายแรง
ข. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ค. ภาคทัณฑ์
ง. ตัดเงินเดือน

3.ใครทำผิดวินัยในการคัดลอกผลงาน

4.ครูไม่มาปฏิบัติงาน เนื่องจากไปเที่ยว เกินกี่วัน จะผิดวินัยร้ายแรง

5.วันที่5ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติวันใด

6.ใบขับขี่ใหม่ต้องอบรมสูงสุดกี่ชม.

7. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทย

8.ครูไม่มาปฏิบัติงาน เนื่องจากไปเที่ยว เกินกี่วัน จะผิดวินัยร้ายแรง

9.ครูดีตามเกณฑ์มาตราฐานของคุรสภา คือ?

10. อาเซียน+3 ข้อใดไม่ใช่
ก. จีน
ข. ญี่ปุ่น
ค. เกาหลี
ง. อินเดีย

11.ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
ก. ผู้สอน.
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.
ค. ผู้ปกครอง
ง. ผู้บริหารการศึกษา

12.คนไทยถ่ายบัตรประชาชนครั้งแรกอายุเท่าไร

13.โครงการชั่งหัวมันอยู่จังหวัดอะไร

14.วัดพระธรรมกายอยู่อำเภออะไร

15.ผู้ใดไม่ถือว่ามีความผิดทางวินัย
ก.เป็นกรรมการบริษัท
ข.เป็นประธานกรรมการบริษัท
ค.เป็นหัวคะแนนพรรคการเมือง
ง.เปิดบริษัทรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ

16.ข้อใดไม่ใช่ โมเดล thailand 4.0

17.โรงเรียนประชารัฐมีจุดมุ่งหมายหลักคือข้อใด
ก. ผลิตและพัฒนาครู
ข.ผลิตและพัฒนาบัณฑิต
ค.ผลิตและพัฒนาหลักสูตร
ง.ผลิตและพัฒนาสถานศึกษา

18.วันคนพิการ ตรงกับวันใด

19.วิถีประชาคือข้อใด

20.ข้อใดคือการละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง

21.รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ คือใคร

22. พระราชโชบายเกี่ยวกับการศึกษา ร. 10

23.โทษทางวินัยมีกี่สถาน
ก. 3 สถาน
ข. 4 สถาน
ค. 5 สถาน
ง. 6 สถาน

24.การศึกษาภาคบังคับ ชั้นไหน…..

25.พระสังฆราช สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นองค์ที่เท่าไหร่

26.ศาสตร์พระราชาคืออะไร

27.ประเพณีแห่นก จังหวัดใด

28.ประเพณีนบพระเล่นเพลง จังหวัดอะไร

29.เว็บไซด์ สพฐ. คือ

30.เด็กพิการมีกี่ประเภท….

31.กรรมการสถานศึกษากี่คน โรงเรียนมีนักเรียน 125 คน ….

32.ใครรวยเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทย….

33. 3 ห่วงเศรษฐกิจพอเพียง..ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่

34.ใครเป็นประธานคณะกรรมการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

35.ประเพณียี่เป็ง

36.นักเรียน 320 คน ครู 20 คนกรรมการสถานศึกษากี่คน

37.ข้อใดเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ชัดเจนที่สุดของคนไทย
ก. เสียสละ มีจิตสาธารณะ
ข. มีระเบียบ วินัย
ค. เคารพ กตัญญู
ง. รักอิสระ ชอบความก้าวหน้า

38.กระทรวงใดไม่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประชารัฐ
ก. ศึกษาธิการ
ข. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ง. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

39.ข้อใดหมายถึง “เด็ก” ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

40.ครูเอาเฉลยข้อสอบให้นักเรียนดูก่อนสอบ เพราะเป็นห่วงว่าจะทำข้อสอบไม่ได้ แสดงว่าผิดวินัยตามข้อใด
ก. วินัยต่อตนเอง
ข. วินัยต่อหน้าที่ราชการ
ค. วินัยต่อสถานศึกษา
ง. วินัยต่อประเทศชาติ

42.โครงการใดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ ในการพัฒนาประเทศ
ก. กังหันชัยพัฒนา
ข. แก้มลิง
ค. เศรษฐกิจพอเพียง
ง. ฝนหลวง

43.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงข้อใด
ก.อุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข.อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่9
ค.ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
ง.การศึกษาก่อนอุดมศึกษา

44.ประเพณีใดเป็นของ ภาคกลาง
ก. รำเพลิน
ข. ฟ้อนเล็บ
ค. อีแซว
ง. เพลงร้องเรือ

หวังว่าข้อสอบครูผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษปี 2560 จะเป็นประโยชน์ให้ท่านนำไปแกะความรู้

หากชอบสิ่งนี้ อย่าลืมกดแชร์ให้คนที่คุณอยากให้สอบติดไปด้วยกันด้วยนะครับ

บ้านของครู MR.KRONคุณสามารถอ่านส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้

เทคนิคการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน กฎหมายการศึกษา

เทคนิคการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน อ่านอย่างไรถึงตรงจุด

แค่รู้สิ่งเหล่านี้ สอบบรรจุครูติดล้าน%

หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official


- Advertisement -