ข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3
ข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3
- Advertisement -

ข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3 สำหรับผู้เตรียมสอบรับราชในตำแหน่งครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ท่านสามารถเข้าฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์พร้อมเฉลยได้เลย โดยทีมงานบ้านของครู รวบรวมข้อสอบให้ฝึกทำฟรี

ข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูผู้ช่วย จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 3

1 / 10

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระทำโดยประการใด ๆ อันมิชอบด้วยหน้าที่ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น จะต้องโทษอย่างไรบ้าง

2 / 10

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้หรือไม่

3 / 10

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จะต้องโทษอย่างไรบ้าง

4 / 10

เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวเมื่อความผิดนั้นเกิดขึ้นในลักษณะใด

5 / 10

“คำสั่งทางปกครอง” จะต้องจัดทำขึ้นในรูปแบบใดจึงจะสมบูรณ์

6 / 10

คำสั่งทางปกครองจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

7 / 10

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น จะต้องโทษอย่างไรบ้าง

8 / 10

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ให้มีกำหนดอายุความเท่าไร

9 / 10

ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความเท่าไร

10 / 10

กรณีการละเมิดอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถือว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดนั้น

กำลังตรวจคำตอบ

Your score is

0%

หวังว่าข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับท่าน ผู้ที่กำลังเตรียมสอบรับราชการครู ท่านสามารถฝึกทำชุดอื่นๆได้ที่ด้านล่าง เราได้จัดทำข้อสอบและเนื้อหาของครูผู้ช่วยจำนวนมากไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้


หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official


- Advertisement -