ข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
ข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
- Advertisement -

ข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1 สำหรับผู้เตรียมสอบรับราชในตำแหน่งครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ ท่านสามารถเข้าฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์พร้อมเฉลยได้เลย โดยทีมงานบ้านของครู รวบรวมข้อสอบให้ฝึกทำฟรี

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1

ข้อสอบครูผู้ช่วย จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว

ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1

1 / 10

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2 / 10

ส่วนราชการจะมีการทบทวนภารกิจของตนว่ามีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงแผนงานตามข้อใด

3 / 10

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่าอย่างไร

4 / 10

“คำสั่งทางปกครอง” จะต้องจัดทำขึ้นในรูปแบบใดจึงจะสมบูรณ์

5 / 10

ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

6 / 10

.ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นจะต้องโทษอย่างไรบ้าง

7 / 10

ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

8 / 10

เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวเมื่อความผิดนั้นเกิดขึ้นในลักษณะใด

9 / 10

แผนปฏิบัติการของส่วนราชการนั้น จะต้องจัดทำขึ้นในระยะกี่ปี

10 / 10

ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

กำลังตรวจคำตอบ

Your score is

0%

หวังว่าข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับท่าน ผู้ที่กำลังเตรียมสอบรับราชการครู ท่านสามารถฝึกทำชุดอื่นๆได้ที่ด้านล่าง เราได้จัดทำข้อสอบและเนื้อหาของครูผู้ช่วยจำนวนมากไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้


หากคุณร่วมแลกเปลี่ยนเรามีกลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย มีความลับแนวข้อสอบดีๆ ให้ฟรี

ตีแตก ข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

▶ ช่องทางการติดตาม

เพิ่มเพื่อน

📌 facebook บ้านของครู MR.KRON
📌 YOUTUBE บ้านของครู MR.KRON
📌 Line official


- Advertisement -