การลาของครู
การลาของครู
- Advertisement -

ถาม-ตอบ เรื่อง การลาของครู

สำหรับการสอบครูผู้ช่วย เรื่องของการลาของข้าราชการมีการหยิบนำมาออกข้อสอบ บ่อยครั้งวันนี้บ้านของครู จึงได้นำประเด็นที่นิยมเป็นข้อสอบมาให้ ท่านได้ทบทวนเพื่อดูจุดเน้นพิเศษ ที่เราได้รวบรวมประเด็นเกร็งไว้ให้

จริงๆแล้วผมมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ เรื่องการอ่านหนังสือถ้าบางท่านอ่านเรื่อง การลาของข้าราชการครู ไม่เข้าใจหรือกำลังอ่านเนื้อหาอะไรก็ตามเกี่ยวกับ การสอบต่าง ท่านก็สามารถเขียนตั้งคำถามในเรื่องนั้นๆด้วยตัวเองเป็นประเด็นถาม-ตอบ ดูครับ รับรองจะทำให้ท่านมองเห็นภาพมากขึ้นเพราะท่านจะได้สัมผัสกับมุมมองของคนออกข้อสอบ และเวลากลับมาอ่านสิ่งที่ตัวเองสรุปในภายหลังจะช่วยให้อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น

บางครั้งการอ่านหนังสือสอบไม่จำเป็นต้อง เขียนโยงอะไรให้วุ่นวาย(ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างให้ลึกมาก ถ้าเวลาน้อย เพราะจริงๆแล้วเราแค่เอาไปสอบ อันนี้ตอบแบบจริงใจ ไม่อยากตอบแบบโลกสวย) มันถามตรงๆก็ตอบตรงๆ ทักษะการวิเคราะห์มันมักจะตามมาจากการที่เรามีองความรู้พื้นฐานแน่นเพียงพอไม่ต้องไปรู้อะไรซับซ้อนจนหลงทางและไม่เข้าใจในที่สุด เพียงคุณได้ลองฝึกฝนข้อสอบมามากเพียงพอ มันจะไม่ทำให้ท่านหลงทาง เพราะมัวแต่เดินอ้อมไปมา จริงๆแล้วเพียงแค่เดินข้ามไปตรงๆก็เจอคำตอบผลลัพธ์แล้ว

การลาของครู ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

 1. ข้าราชการได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลต้องปฏิบัติอย่างไร
  • รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ช.ม นับแต่เวลารับหมายเรียก
 2. การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือบ่าย จะนับวันลาอย่างไร
  •  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ
 3. ข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีวันปิดเทอมตามปกติไม่มีสิทธิลาประเภทใด
  • การลาพักผ่อน
 4. ข้าราชการสตรีมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้กี่วัน
  • 90 วัน
 5. การลากิจต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรสามารถลาต่อได้อีกไม่เกินระยะเวลาเท่าใด
  • 150 วันทำการ
 6. เมื่อข้าราชการครูลาสิกขาบทแล้ว จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายในระยะเวลากี่วัน
  • 5 วัน
 7. ลาบ่อยครั้งสำหรับข้าราชการสั่งปฏิบัติราชการอยู่ตามสถานศึกษาคือลาเกินจำนวนกี่ครั้ง
  • ลาเกิน 6 ครั้ง
 8. มาทำงานสายเนือง ๆ สำหรับข้าราชการปฏิบัติราชการอยู่ที่โรงเรียน
  • สายเกิน 8 ครั้ง
 9. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจะต้องมาถึงสถานศึกษาก่อนเวลาทำงานปกติ อย่างน้อย
  • 15 นาที คือระหว่างเวลา08.15–16.30 น.
  • เวลาเริ่มทำงาน 08.30 น.
 10. การนับวันลาให้นับอย่างไร
  • นับตามปีงบประมาณ
 11. การลาแบ่งออกเป็น กี่ประเภท
  • 11 ประเภท
 12. การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์
  • 30 วันขึ้นไป
  • ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย
 13. ให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้กี่วัน
  • ไม่เกิน 15 วันทำการ

14.การลากิจส่วนตัวครูสามารถลาได้ไม่ปีละไม่เกินกี่วันทำการ
   – ไม่เกิน 45 วันทำการ
15.การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อจากลาคลอดบุตรลาได้ไม่เกิน 150 วันทำการได้รับเงินเดือนหรือไม่
   – ไม่ได้รับเงินเดือน (หากมีราชการจำเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกตัวกลับได้)
16.หาก
การลาอุปสมบทแล้วขอถอนหรือยกเลิกการลาให้ ถือว่าวันที่หยุดไปเป็นการลาแบบใด
    – วันลากิจส่วนตัว
17. ข้าราชการครูสามารถลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยโดยได้รับเงินเดือนสามารถลาได้ไม่เกินกี่ปี

    – 4 ปี ต่อได้รวมไม่เกิน 6 ปี
18.ครูสามารถ
ลาป่วยได้ปีละไม่เกินกี่วัน
    – ครูลาป่วยได้ปีละไม่เกิน 60 วันทำการ
19.
การลาคลอดบุตรหากลาแล้วไม่ได้คลอดบุตรให้ถือว่าวันที่หยุดไปแล้วเป็นวันลาประเภทใด
    – เป็นวันลากิจส่วนตัว
20.การลาติดตามคู่สมรสเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถลาได้อย่างไร

   – ลาได้ไม่เกิน 2 ปีต่อได้อีก 2 ปี รวมไม่เกิน 4 ปี 
   – ถ้าเกินให้ลาออกและไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา


บทสรุป

สำหรับการลาของข้าราชการครู เราเกร็งข้อสอบประเด็นคำถามให้ท่านประมาณ 20 จุดเน้น เชื่อว่าหากเข้าไปสอบครูในสนามสอบจริงๆ ถ้า 20 ข้อนี้ท่านจำได้รับรองว่าการเก็บแต้มในการสอบครูผู้ช่วยย่อไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินฝันสำหรับเรื่อง การลาของข้าราชการครู ตามระเบียบฉบับนี้นั่นเอง

สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบ และอย่าลืมอ่านข้อมูลอื่นๆในเว็บไซต์นี้ที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ให้ท่าน เพื่ออนาคตของแม่พิมพ์ของชาติ…..บ้านของครู MR.KRON

- Advertisement -