ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3682-3684 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

หลายคนกำลังรอคนกำลังรอคอยสำหรับการสอบครูกรณีพิเศษรีบเตรียมตัวด่วนๆเลย

โหลดข้อมูลที่

หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2562