PowerPoint “สรุปทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน” จากการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ (29 พ.ค.62) ? โพสต์เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน : 4,028 ครั้ง ลิงก์ผู้สนับสนุน ☰แชร์ >   Advertisement Powerpoint “สรุปทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน” การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 จาก วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=akoELaA2EsU&feature=youtu.be
กลุ่มสรุปความรอบรู้ MR.KRON