• กลุ่มสรุปความรอบรู้ MR.KRON
กรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); สถานี ก.ค.ศ. กรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านคะ ตามที่ประเทศไทยจะเป็น เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20 - 23...
ความรู้ปพ.

วิชาการศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ ปพ.

>>ข้อใดเป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ปพ.1 ปพ. 2 ปพ. 3 >>ข้อใดเป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนด แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ใบรับรองผลการเรียน และระเบียนสะสม
ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 2

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 2

ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1 วันนี้ทางบ้านของครูโดย MR.KRON ได้รวบรวมปรับปรุงข้อสอบวิชาการศึกษาใหม่ ให้สมาชิกได้ทำการฝึกทดสอบกัน ในส่วนของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1 ครับ   จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน (Theory of Multiple Intelligences)

สรุปทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน ของการ์ดเนอร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในความถนัดของแต่ละบุคคลต่างกัน ทุกคนมีความฉลาดแต่อาจจะเหมือนกันในบางด้าน หรืออาจต่างไปก็ได้
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 1
ข้อสอบจริงครูผู้ช่วย

ข้อสอบจริง ภาค ก ครูผู้ช่วย2561

สำหรับข้อมูลที่ท่านจะได้อ่านต่อจากนี้ เป็นข้อสอบจริงที่ผู้เข้าสอบจดจำ ออกมาจากสนามสอบ ทางแอดมิน ได้เจอข้อมูลนี้เลยนำมาเผยแพร่ต่อ แต่ท่านต้องดูเป็นแนวทางเท่านั้น การเฉลยในภาพ ทางแอดมินไม่ได้การันตรีให้ว่าจะถูกหรือผิด จุดประสงเพื่อให้ทราบลักษณะข้อสอบปีเก่าๆเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
ข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

ข้อสอบ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

วันนี้ทาง MR.KRON จะได้นำเสนอ ข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ให้ท่านได้ฝึกทำพร้อมเฉลยละเอียด เป็นการรวบรวมปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จากข้อสอบเก่า เพื่อท่านจะได้รับประสบการณ์ไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบต่อไป  หลักการสอนและการจัดการเรียน จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1.ข้อใดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนรู้ ก. เด็กชายนิพนสามารถการอ่านออกและเขียนได้เมื่อจบ ป.ุ6 ข. แดงมีการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากการเรียนการสอน ค. เขียวสามารถมีความเข้าใจในการเป่าขลุยเพราะจำโน้ตเพลงชาติได้ ง. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากประสบการณ์ เฉลย ง. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากประสบการณ์ 2.ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ขั้นตอนแรก ก. บอกวัตถุประสงค์ ข. เร่งเร้าความสนใจ ค. ให้ข้อมูลย้อนกลับ ง. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน เฉลย ข. เร่งเร้าความสนใจ     หลักการสอนทั้ง 9 ประการของโรเบิร์ต กาเย่ ได้แก่ 1. เร่งเร้าความสนใจ  2....
ข้อสอบจริงครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ข่าวการศึกษา

ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

วันนี้ทาง MR.KRON ได้แชร์ ข้อสอบจริงครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ที่ได้รวบรวมปรับปรุง เล็กน้อยจากโลกโซเชียว และนำให้ ว่าที่คุณครูทุกท่านได้ทดลองฝึกทำแบบ ออนไลน์ พร้อมเฉลย กัน กำลังโหลด... หวังว่าข้อมูลที่เราได้ทำมาเผยแพร่ข้อสอบจริงครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ นี้จะเป็น ประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมความพร้อม สอบครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นแนวทางได้ดีพอสมควร ข้อสอบเก่าที่เคยออกจริงๆทำให้ทราบ ลักษณะสิ่งที่ท่านกำลังอ่านว่าอยู่ระดับประมาณไหน เนื่องจากบางคนไม่รู้จะอ่านแบบไหนเพราะไม่เคยเห็นข้อสอบตัวจริงๆ โอกาสหน้าจะได้แชร์ต่อท่านอีกต่อไป กำลังใจ เพียงกดไลด์...
error: สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา