Ebook หนังสือสอบครูผู้ช่วย 2567

หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เวอร์ชัน EBOOK สำหรับอ่านเตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 2567 หนังสือจะมีการอัพเดทเนื้อหา เรื่อยๆในระบบเพื่อให้เป็นปัจจุบันตลอดชีพ โดยท่านสามารถสั่งซื้อได้ใน แอปพลิเคชัน MEB โหลดได้ทั้งใน ระบบ IOS และ ทั้งใน ระบบ Android

Thumbnail Seller Link
ท้าชน 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับครูผู้ช่วย
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับครูผู้ช่วย เพื่อการสอบในปี 2567 ใช้ได้กับสังกัด สพฐ. หรือทุกสังกัดที่เกณฑ์การสอบรับราชการครู ในตำแ…
สั่งซื้อเพียง 350 บาท
Thumbnail Seller Link
ท้าชน 3 กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือ กฎหมายการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เพื่อการสอบในปี 2567 ใช้ได้กับสังกัด สพฐ. หรือทุกสังกัดที่เกณฑ์การสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือไ…
สั่งซื้อเพียง 350 บาท
Thumbnail Seller Link
ท้าชน 4 วิชาการศึกษา สำหรับครูผู้ช่วย เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
หนังสือวิชาการศึกษาสำหรับครูผู้ช่วย เล่มนี้เป็นเนื้อหาและข้อสอบในส่วนของภาค ข เรื่อง มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมความรู้ พร้อม…
สั่งซื้อเพียง 350 บาท
Thumbnail Seller Link
ข้อสอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์
บ้านของครู MR.KRON
www.mebmarket.com
เป็นข้อสอบครูผู้ช่วยทั้งข้อสอบจริง และข้อสอบที่ทางบ้านของครู จัดทำขึ้นเพื่อให้ ผู้เตรียมสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นำไปฝึกทำ พร้อมการเฉลยละ…
สั่งซื้อเพียง 280 บาท

=> บริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Facebook : บ้านของครู MR.KRON

วิธีขั้นตอนวิธีการการสั่งซื้อ EBOOK