ประกาศสมัครส่งผลงาน ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9

599
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคลิปวิดีโอตามลิงค์ https://bit.ly/2Lp9zrs

ประกาศรับสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2562
ประกาศรับสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2562


ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการครูดีไม่มีอบายมุข 1 :  โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการครูดีไม่มีอบายมุข 2 :  โหลดไฟล์ 

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการครูดีไม่มีอบายมุข 3 :   โหลดไฟล์   

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการครูดีไม่มีอบายมุข 4 :   โหลดไฟล์   

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการครูดีไม่มีอบายมุข 5 :   โหลดไฟล์     

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการครูดีไม่มีอบายมุข 6 :   โหลดไฟล์   

ที่มา เว็บไซต์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วันที่ 27 มิถุนายน 2562