ที่ประชุมอาเซียนเตรียมรับรอง3แผนปฏิบัติการ

793
ธงอาเซียน
ธงอาเซียน

นายกฯย้ำคนไทยให้ความสำคัญประชุมอาเซียน ชี้เป็นอนาคตประเทศเชื่อมต่อนานาชาติ เตรียมร่วมประชุมจีน20 ที่ญี่ปุ่น 27-28 มิ.ย. ขณะที่”ประชุมสุดยอดอาเซียน” เตรียมให้การรับรองแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาขยะทะเล-ผลักดันตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัย-คลังสิ่งของช่วยยามฉุกเฉิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ ว่า

ตนให้ความสำคัญ และขอให้ประชาชนทุกคนต้องสนใจการประชุมนี้ด้วยเช่นกัน เพราะต้องร่วมมือกันทั้งหมด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล สู่ความยั่งยืน นี่คืออนาคตของประเทศไทย การประชุมครั้งนี้จะมีข้อสรุปต่างๆหลายประเด็น ตามเสาหลักของอาเซียนซึ่งประกอบด้วยความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรม

แต่วันนี้ต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจด้วย เพราะเศรษฐกิจกำลังมีปัญหา จึงต้องหารือกันในเวทีอาเซียน นอกจากนี้เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในช่วงปลายปีนี้เช่นกัน ตอนนี้เราเป็นประธานอาเซียนมา 6 เดือนแล้ว

มีการประชุมมาหลายครั้ง รวมทั้งปีจะมี 180 การประชุม ทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับผู้เกี่ยวข้อง ก็ไปหาข้อสรุปเพื่อนำมาหารือในการประชุมกลางปี

ส่วนการประชุมในช่วงปลายปีนี้จะเป็นการทบทวนว่าผลที่ได้รับมาจากการประชุมครั้งที่ผานมามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อจะสานต่อไปสู่การเป็นประธานอาเซียนของประเทศอื่นต่อไปในอนาคต

นี่คืออนาคตของประเทศเรา ขณะที่ศักยภาพของไทยมีมาก ดังนั้นถ้าเรายังมีความขัดแย้งกันมากๆในประเทศเรา ต่างประเทศก็เดินไม่ได้ แล้วใครเสียประโยชน์ ก็คนไทย ประเทศไทยเสียประโยชน์ทั้งสิ้น

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งนี้ การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งนี้จะมีผลต่อไปในการการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ (จี 20) ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 27-28 มิ.ย.นี้

ซึ่งตนต้องไปร่วมประชุมด้วยในฐานะประธานอาเซียน โดยจะนำผลลัพธ์จากการประชุมผู้นำอาเซียนไปขับเคลื่อนในการประชุม จี 20 ซึ่งมีมูลค่าการค้าในโลกคิดเป็น 60-70 เปอร์เซ็นต์ของโลก เป็นประเทศใหญ่ ประชากรมาก ส่วนเราอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ถ้าเราได้มีโอกาสไปพูดไปร่วมกับเขาในนามของอาเซียน ก็เป็นเรื่องดี เขาจะได้กลับมาทบทวนมาดูแล

โดยวันนี้ สิ่งที่ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการจัดตั้งยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (แอคเมคส์ – ACMECS) ที่ประกอบด้วยประเทศในกลุ่ม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย

ซึ่งได้รับการตอบรับและสนใจจากหลายประเทศ อีกทั้งไทยยังเป็นผู้เริ่มต้นการจัดตั้งกองทุนแอคเมคส์ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการลงทุนของธนาคารระหว่างประเทศต่างๆ และขณะนี้ประเทศใหญ่ก็เริ่มสนใจที่จะร่วมสมทบกองทุนนี้แล้ว ไว้จะพูดถึงความคืบหน้าอีกที

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่โรงแรมดิ แอทธินี ถนนวิทยุ

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ประจำปี 2562 สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้จะมีผู้นำจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา และสิงคโปร์

รวมถึงดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน นอกจากนี้ได้เชิญประธานรัฐสภาแต่ละประเทศ ผู้นำเยาวชนอาเซียน 20 คนได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนในประเทศต่างๆ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน มาร่วมพบปะหารือกับผู้นำทั้ง 10 ชาติอาเซียนด้วย

ภายในงานนี้จะประกอบด้วยการประชุมหลายเวที ทั้งการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน จะการแถลงข่าวผลการประชุมสุดยอดผู้นำดังกล่าวด้วย

ขณะเดียวกันยังจะมีการประชุมข้างเคียง ที่เรียกว่าการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 12

ทั้งนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ

โดยในการประชุมครั้งนี้ จะเน้นย้ำการเจรจาความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาคอาเซียน (อาร์เซป – ARCEP) ที่ประกอบด้วย 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

โดยจะพยายามให้เกิดความสำเร็จให้ได้ในครั้งนี้ อีกทั้งยังวาระการหารือถึงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนในด้านต่างๆ อีก 7 ด้าน อาทิ การพัฒนาและวิจัยอย่างยั่งยืน การดูแลผู้สูงอายุ

ด้าน น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ยังเดินหน้าอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

โดยรัฐบาลไทยได้ดำเนินการเตรียมงานประชุมดังกล่าวมาล่วงหน้านานนับปีด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้

การเตรียมงานดังกล่าวในตอนนี้มีความพร้อมอย่างมาก รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้นำและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

ซึ่งจะมาร่วมประชุมดังกล่าวง ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ 2 ช่วง คือพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00-09.45 น. ที่โรงแรม ดิ แอทธินี และการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรี

ในเวลา 13.30-14.00 น.ของวันเดียวกัน นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.asean2019.go.th รวมถึงผ่าสื่อออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูบ

ขณะที่ นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียนจะร่วมกันหารือถึงประเด็นต่างๆภายในภูมิภาคอาเซียน

โดยในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ ช่วงเช้าจะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมผู้นำ จากนั้น ในช่วงบ่ายวันดังกล่าวจะเป็นการที่ผู้นำอาเซียนจะพบกับภาคส่วนต่างๆ คือ การพบกันระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนรัฐสภาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

การพบปะระหว่างผู้นำอาเซียนกับเยาวชนอาเซียน รวมถึงการพบปะของผู้นำอาเซียนกับสภาธุรกิจอาเซียน ต่อมาในช่วงเย็นจะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ต่อมา ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ จะมีพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อย่างไม่เป็นทางการ ในเวลา 09.00 น. และการแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรีของไทย

อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวอีกว่า ความสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือจะมีการขยายผลในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม ภายใต้จุดมุ่งหมายในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต

โดยผลลัพธ์สำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประชุมดังกล่าว คือการให้การรับรองวิสัยผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน และการจัดตั้งคลังสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ จ.ชัยนาท

นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนยังจะให้การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเล รวมถึงจะวางแผนงานร่วมกันในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของอาเซียนทั้งในประเทศสมาชิกและทั่วโลกตลอดปี 2562

อีกทั้งจะผลักดันการจัดตั้งเครือข่ายสมาคมอาเซียนให้ครบทั้ง 10 ประเทศ นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

ขอบคุณที่มาข่าวเดลินิวส์

สนใจคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คลิก

กลุ่มสรุปข่าวความรอบรู้
คลังข้อครูสอบออนไลน์
คลังข้อครูสอบออนไลน์
หนังสือเอกวิทยาศาสตร์
หนังสือเอกวิทยาศาสตร์