ยกระดับการศึกษาไทย CONNEXT ED เฟส3

450
CONNEXT ED เฟส3
CONNEXT ED เฟส3

วันนี้(22 พ.ย.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รวม.ศึกษธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ เปิดเผยว่า ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนประจำปี2562 (CONNEXT ED Workshop 2019) เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการสานอนาคตการศึกษาส่งผลต่อการสร้าง 3 สิ่งสำคัญให้เกิดขึ้นนั่นก็คือ “ประวัติศาสตร์”ในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนทั้ง 4,700 แห่งทั่วประเทศนำไปสู่ “การปฏิรูปการศึกษา” ในทุกมิติถือเป็นปาฏิหาริย์ต่อการเสริมความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาภาครัฐที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

“มั่นใจว่าผู้นำรุ่นใหม่หรือSchool Partner จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงช่วยสร้างโอกาสที่ดีแก่เด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป” 

เพิ่มเพื่อน

ด้านนายธานินทร์บูรณมานิตกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ซีพีออลล์ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยกล่าวว่านโยบายส่งเสริมการศึกษาในโครงการCONNEXT ED 

ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกคนในองค์กรให้การสนับสนุนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรที่เรียกว่าSchool Partners หรือSP เพื่อลงไปร่วมศึกษาปัญหาและพลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา

การร่วมขับเคลื่อนโครงการ3 ปีที่ผ่านมาทำให้เรามีข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานปีนี้จึงเชื่อมั่นว่าจะยกระดับการศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศให้ดีขึ้นต่อๆไป

เพิ่มเพื่อน

“ซีพีออลล์ส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในทุกพื้นที่ได้มีบทบาทร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในท้องถิ่นของตนเองส่งผลให้การดำเนินงานใน2 ระยะที่ผ่านมา

ซีพีออลล์สามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ความดูแลกว่า300 แห่งในทุกพื้นที่จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมคือนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีทักษะอาชีพที่หลากหลายสามารถสอบเข้าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง” นายธานินทร์ กล่าว

ขอบคุณที่มา : ข่าวเดลินิวส์