สพฐ.ทำข้อมูลการศึกษารอรมว.ศธ

591

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเสริฟข้อมูลสภาพปัญหาการขับเคลื่อนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันและอดีต เสนอ รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่

วันนี้ (24 มิ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ

ตนได้เตรียมการจัดทำข้อมูลทั้งสภาพปัญหาการขับเคลื่อนงานของการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันและอดีต เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลให้ รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่นำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับข้อมูลที่ สพฐ.จัดเตรียมไว้เบื้องต้น

เช่น ภารกิจหลักในปัจจุบันของ สพฐ. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานในอนาคต เป็นต้น รวมถึงจะนำเสียงสะท้อนของเขตพื้นที่การศึกษาในประเด็นต่างๆที่อยากให้ รมว.ศึกษาธิการ ช่วยปรับปรุงแก้ไขด้วยเช่นกัน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการต่างๆของสพฐ.ได้ประสบความสำเร็จหลายโครงการและมีความเข็มแข็งในการปฎิบัติงานที่ดีมากอยู่แล้ว

ม่ว่าจะเป็นโครงการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (new dltv) โครงการอาหารกลางวัน โดยทุกโครงการที่ดำเนินการอยู่เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของเด็กได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณที่มาข่าวเดลินิวส์

หนังสือเอกวิทยาศาสตร์
หนังสือเอกวิทยาศาสตร์

กลุ่มสรุปข่าวความรอบรู้
คลังข้อครูสอบออนไลน์
คลังข้อครูสอบออนไลน์