คุณหญิงกัลยา” แถลงผลงาน 2 เดือนจ่อปฎิรูปวิชาประวัติศาสตร์

344
ปฎิรูปวิชาประวัติศาสตร์
ปฎิรูปวิชาประวัติศาสตร์

คุณหญิงกัลยา” แถลงผลงาน 2 เดือนจ่อปฎิรูปวิชาประวัติศาสตร์

คุณหญิงกัลยา รมช.ศึกษาธิการ แถลงผลงานในรอบ 2 เดือนหลังรับตำแหน่ง ขับเคลื่อนโค้ดดิ้ง-ยกระดับวิทยาลัยเกษตรฯ จ่อยกระดับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียน ดึงคนรุ่นใหม่ สร้างเนื้อหาการเรียนประวัติศาสตร์ไทยแบบร่วมสมัย

วันนี้ (21 ต.ค.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ แถลงนโยบายผลงานในรอบ 3 เดือน ว่า ตามที่ตนมีนโยบายขับเคลื่อนการเรียนการสอนโค้ดดิ้วในโรวเรียนทุกระดับให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั้น

ขณะนี้การขับเคลื่อนดังกล่าวได้เดินกน้าอย่างต่อเนื่องทั้งการตั้งคณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องโค้ดดิ้ง ประกอบไปด้วย การสร้างความตระหนักและการรับรู้ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรด้านโค้ดดิ้ง และการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้

นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบนั้น ตนได้ดำเนินการยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ทั่วประเทศให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างเกษตกรรุ่นใหม่ 4.0 ในโลกอนาคต

รวมถึงสั่งการให้วษท.ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ปลอด 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนเตรียมจะยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ด้วย โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยระดมผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์มาร่วมเป็นขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว รวมถึงได้ดึงนายสุรบท หลีกภัย คณะทำงานรมช.ศึกษาธิการ เข้ามาสร้างโครงการหรือเนื้อหาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในโรงเรียนที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้จะจัดทำคลังข้อมูลประวัติศาตร์รวบรวมข้อมูลประวัติศาตร์ไทยทุกๆด้านมาแขวนอยู่ในเว็บไซต์ศธ.เพื่อให้ประชาชนได้โหลดข้อมูลนำไปใช้ได้ด้วย สำหรับการยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ครั้งนี้เราต้องการให้การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ

โดยจะทำให้เป็นวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมากขึ้น เพื่อให้เด็กตระหนักและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยได้มากขึ้น