ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยครู ชุดที่ 1

2506
วินัยและการรักษาวินัย
วินัยและการรักษาวินัย

ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยครู ชุดที่ 1

จงเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

วินัยคืออะไร
ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นวาคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายต่อ ทางราชการ จะต้องทำอยางไร
ข้อใดเป็น กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่สถาน
ความผิดทางวินัยในกรณีใดถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงทึ่สุด
ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ข้อใดกล่าวผิดลักษณะวามผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด
วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในภฎหมายใด
ตรวจคำตอบ

เป็นอย่างไรบ้าง ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยครู ได้กันกี่คะแนน มาแจ้งกันได้ที่

พจ : เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON เลย

จะได้พัฒนาให้เรื่อยๆจ้า

เพิ่มเพื่อน

หากต้องการฝึกทำข้อสอบเต็มๆสมัครเลย

คลังข้อครูสอบออนไลน์
คลังข้อครูสอบออนไลน์

หนังสือสอบครูผู้ช่วย 2563