ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 1

6038
ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 1
ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 1

วันนี้เราได้นำแนวข้อสอบวิชาชีพครู และอุดมการณ์ครู ชุดที่1 มาให้ท่านสมาชิกได้ฝึกกันในการทำแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย ในเรื่องของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บคะแนนไม่ยากนัก

ขอให้ท่านโชคดีในการสอบ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลด์ กดแชร์ ใครไม่ทำตามขอให้สอบไม่ผ่านเพี้ยง( 555 ล้อเล่นนะครับ)

ท่านคิดว่าบุคคลในลักษณะตามข้อใดเหมาะแก่การเป็นครูมากที่สุด
ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก
พฤติกรรมของครูที่มักเป็นข่าวต่างๆ อย่างเช่น ข่มขืนนักเรียน ถือว่าขาดสิ่งใดมากที่สุด
หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
หนทางถึงความดับทุกข์ หรือการลง มือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ สอดคล้องกับหลักธรรมตามข้อ ใด
ความละอายต่อบาป เกลียดความชั่ว คนมีความละอายต่อ ความชั่ว สอดคล้องกับ หลักคุณธรรมใด
คำว่า คุณธรรมสำหรับครู สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ครูวันเพ็ญได้รับหน้าที่งานพัสดุ ซึ่งเป็นช่วงที่หนัก แต่ก็ต้องไปสอนนักเรียนไปพร้อม จนผ่านช่วงที่ยากลำบาก ถือว่าพฤติกรรมของครูท่านเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
คำว่า “จริยธรรม “ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด
ตรวจคำตอบ

เป็นอย่างไรบ้าง สอบผ่านกันไหมในส่วนของวิชาชีพครู ไม่ยากเลยใช่ไหมละ แวะไปคอมเม้นด้วยน๊่าว่าผ่านเท่าไหร่กัน

ช่องทางอื่นที่ติดตามเราได้ทางไลน์

คลังข้อครูสอบออนไลน์
คลังข้อครูสอบออนไลน์
กลุ่มสรุปข่าวความรอบรู้