ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 2

19338
ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 2
ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 2

วันนี้เราได้นำแนวข้อสอบวิชาชีพครู และอุดมการณ์ครู ชุดที่ 2 มาให้ท่านสมาชิกได้ฝึกกันในการทำแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบครูผู้ช่วย ในเรื่องของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บคะแนนไม่ยากนัก

ขอให้ท่านโชคดีในการสอบ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลด์ กดแชร์

ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 2

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

พฤติกรรมของครูที่มักเป็นข่าวต่างๆ อย่างเช่น ข่มขืนนักเรียน ถือว่าขาดสิ่งใดมากที่สุด
ครูวันเพ็ญได้รับหน้าที่งานพัสดุ ซึ่งเป็นช่วงที่หนัก แต่ก็ต้องไปสอนนักเรียนไปพร้อม จนผ่านช่วงที่ยากลำบาก ถือว่าพฤติกรรมของครูท่านเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ท่านคิดว่าบุคคลในลักษณะตามข้อใดเหมาะแก่การเป็นครูมากที่สุด
หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
หนทางถึงความดับทุกข์ หรือการลง มือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ สอดคล้องกับหลักธรรมตามข้อ ใด
คำว่า คุณธรรมสำหรับครู สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก
ความละอายต่อบาป เกลียดความชั่ว คนมีความละอายต่อ ความชั่ว สอดคล้องกับ หลักคุณธรรมใด
คำว่า “จริยธรรม “ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด
ตรวจคำตอบ

เป็นอย่างไรบ้าง สอบผ่านกันไหมในส่วนของวิชาชีพครู ไม่ยากเลยใช่ไหมละ แวะไปคอมเม้นด้วยนะว่าผ่านเท่าไหร่กัน

ที่เพจ :เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON