ห้องกฎหมายการศึกษา

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 1

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 2

ข้อสอบที่จะให้ท่านได้ฝึกทำครั้งนี้เป็น รวมข้อสอบเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีการจับเวลาการทดสอบ
การลาของข้าราชการ

การลาของข้าราชการ